ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σταθερά στη «λευκή λίστα»

Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ελληνική σημαία διατηρεί τη θέση της στη «λευκή λίστα», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Paris Memorandum of Understanding On Port State Control (Paris MOU). Το ποσοστό των κρατήσεων για την ελληνική σημαία ανέρχεται στο 5,24% και συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις 30 «ποιοτικές σημαίες».

Η έκθεση του Paris ΜΟU

Βάσει των στοιχείων που εμπεριέχονται στην ετήσια έκθεση του Paris MOU, κατά τη διάρκεια του 2005 πραγματοποιήθηκαν 20.316 επιθεωρήσεις σε 12.538 πλοία υπό 108 διαφορετικές σημαίες. Ο αριθμός των πλοίων που κρατήθηκε, ανήλθε σε 1.187 και το ποσοστό τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος μειώθηκε στο 5,84%. Το 2003 ήταν 7,05%, το 2002 ήταν 7,98% και το 2000 ήταν 9,09%, δηλαδή παρουσιάζεται μια σταθερή βελτίωση στην ποιότητα των πλοίων.

Στη «λευκή σημαία», εκτός από την Ελλάδα, συμμετέχουν και οι ανταγωνιστές της, Λιβερία, Μπαχάμες και Αντίγκουα. Στην «γκρίζα λίστα» συμπεριλαμβάνονται 27 σημαίες μεταξύ των οποίων είναι η Μάλτα και η Κύπρος. Στη «μαύρη λίστα» με τις τρεις διαβαθμίσεις περιλαμβάνονται 21 σημαίες, μεταξύ των οποίων του Παναμά και του Σαν Βίνσεντ και της Γκρεναδίνης.

Ελλείψεις

Ο συνολικός αριθμός των ελλείψεων, όπως καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του Paris MOU, ανήλθε σε 64.113. Οι ελλείψεις σε σωστικά, πυροσβεστικά και ναυτιλιακά μέσα αγγίζει το 47% και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ωστόσο, οι διαπιστωθείσες ελλείψεις έχουν μειωθεί κατά 10%. Στα πλοία ηλικίας 15 ετών και άνω διαπιστώθηκαν 24.409 ελλείψεις, ενώ στα πλοία κάτω των 5 ετών διαπιστώθηκαν μόνον 1.175 ελλείψεις. Επίσης, καταγράφηκαν για πρώτη φορά ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας, οι οποίες ανήλθαν σε 149 και αφορούσαν την τήρηση του ISPS Code στα αρχικά στάδια της εφαρμογής του, καθώς και 107 ελλείψεις σε άλλα συναφή θέματα.

Σύμβαση ΜΑRΡΟL

Επίσης, βάσει των στοιχείων της έκθεσης, μειώθηκαν κατά 28% οι ελλείψεις που είχαν σχέση με την τήρηση των Annex I, II, III ΙV της Διεθνούς Σύμβασης της MARPOL 73/78. Τα πλοία 15 ετών και άνω παρουσίασαν 3.316 ελλείψεις σε σύγκριση με τα πλοία κάτω των 5 ετών που είχαν 211 ελλείψεις. Αναφορικά με την εφαρμογή και την τήρηση των διατάξεων του ISM Code, διαπιστώθηκαν 2.794 βασικές non conformities. Τα πλοία 15 ετών και άνω παρουσίασαν 2.199 βασικές non conformities, ενώ τα πλοία κάτω των 5 ετών είχαν 120.