ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναδρομικά ο νόμος για τα πανωτόκια

Ο ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων πρέπει να γίνεται ανά εξάμηνο, ανεξάρτητα αν αυτό αναφέρεται ή όχι στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τους δανειολήπτες. Η εφαρμογή επίσης του νόμου 2601 του 1998, για τα πανωτόκια, έχει αναδρομική ισχύ και επηρεάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις πριν από τις 15 Απριλίου (ημέρα εφαρμογής του νόμου).

Την απόφαση αυτή έλαβε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κάνοντας δεκτή σχετική εισήγηση του εισαγγελέα κ. Δημ. Λινού. Αντίθετες αποφάσεις, πάντως, είχαν ληφθεί μεταξύ τμημάτων του ανωτάτου δικαστηρίου και για τον λόγο αυτό η υπόθεση οδηγήθηκε στην Ολομέλεια. Το 1998 είχε κριθεί στον Αρειο Πάγο, με δύο αποφάσεις, ότι εάν στο δανειακό συμβόλαιο δεν γίνεται αναφορά για πανωτόκια, οι τράπεζες δεν μπορούν να ανατοκίζουν με τόκους υπερημερίας τις καθυστερούμενες οφειλές. Ας σημειωθεί ότι μέχρι τότε έβαζαν πανωτόκια από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης των δόσεων, ανεξάρτητα εάν ο ανατοκισμός των τόκων προβλεπόταν ή όχι στη σύμβαση. Με νόμο το 1998 προβλέφθηκε ότι ο ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων μπορεί να γίνεται, κατ’ ελάχιστο όριο, ανά εξάμηνο. Ο Αρειος Πάγος χθες έκρινε ότι ο νόμος αυτός (2160/98) έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται συνεπώς στις εκκρεμείς δίκες. Αναιρέθηκε έτσι απόφαση του Εφετείου που είχε κρίνει, αντιθέτως, ότι ο εν λόγω νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν καταλαμβάνει τις δανειακές συμβάσεις που είχαν καταρτιστεί πριν από την ισχύ του νόμου. Το Εφετείο είχε επίσης αποφανθεί ότι για τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου (15 Απριλίου 1998) δεν καταβάλλονται πανωτόκια, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη.