ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επαναξιολόγηση δραστηριοτήτων για τον όμιλο Frigoglass

H διεύρυνση της πελατειακής βάσης, η εξάπλωση σε B. Αμερική και Κίνα, καθώς και η επέκταση σε παρεμφερείς τομείς επαγγελματικής ψύξης, αποτελούν τους βασικούς στόχους του Ομίλου Frigoglass, όπως αυτοί παρουσιάσθηκαν σε αναλυτές. O όμιλος, ο οποίος πρόκειται να επαναξιολογήσει όλες τις δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στη βασική στρατηγική του, αναμένει για το 2006 αύξηση πωλήσεων κατά 10-12%, κερδών ebitda κατά 12-14%, ενώ σχεδιάζει την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 23 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες του απλώνονται σε 14 χώρες, με 18 παραγωγικές μονάδες, 5 γραφεία πωλήσεων και 4.300 εργαζομένους. O κύκλος εργασιών του από 213 εκατ. ευρώ το 2001 διαμορφώθηκε σε 307 εκατ. ευρώ το 2005 και τα ebitda από 38 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ. Το 54% των πωλήσεων πραγματοποιείται στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το 34% στη Δυτική Ευρώπη, το 7% στην Αφρική και το 5% στην Ασία. H επαγγελματική ψύξη, που είναι το βασικό αντικείμενο της δραστηριότητάς του, αντιπροσώπευσε πέρυσι το 79% του κύκλου εργασιών και το 90% των προ φόρων κερδών. Επιπλέον το 43% των πωλήσεών της γίνεται προς την Coca-Cola Τρία Εψιλον, ενώ ένα μεγάλο μερίδιο 23% προς τα ζυθοποιεία. Στο διάστημα 2001 – 2005 η επαγγελματική ψύξη απορρόφησε επενδύσεις ύψους 44 εκατ. ευρώ.