ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θεσμικά μέτρα για ενεργειακό και κίνητρα για επενδύσεις

Επανασχεδιάζεται ο ενεργειακός χάρτης της χώρας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ύψους 4,5 δισ. ευρώ έως το 2010. Χθες, στο υπουργικό συμβούλιο συζητήθηκε η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που θα ολοκληρωθούν με την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και πρωτοβουλίες για ενίσχυση των επενδύσεων στις αγορές φυσικού αερίου και λιγνίτη. Στα θεσμικά μέτρα περιλαμβάνονται το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να περιοριστούν οι πολυετείς καθυστερήσεις στην έγκριση επενδύσεων, καθώς και η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων που θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ι.Χ. με ντίζελ

Στη σύσταση επιτροπής η οποία θα εξετάσει τις επιπτώσεις από την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προχωράει η κυβέρνηση.