ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλά κέρδη και φέτος από τις τράπεζες

Αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών και διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας τους και κατά το 2006 περιμένει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, σύμφωνα με ειδική έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, αλλά απευθύνει και ορισμένες σημαντικές προειδοποιήσεις για το μέλλον.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Συγκεκριμένα, η έκθεση της Fitch αναφέρει ότι η «υγιής ανάπτυξη» των εργασιών στη λιανική τραπεζική θα διατηρηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και, σε μικρότερο βαθμό, στη νοτιοανατολική Ευρώπη και θα αποτελέσει τη βασική δύναμη που θα καθορίσει τα αποτελέσματα του 2006. «H ελληνική οικονομία, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας των τραπεζών, προβλέπεται ότι θα έχει καλές επιδόσεις και είναι δύσκολο να φανταστούμε μια ξαφνική πτώση του όγκου της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της κερδοφορίας κατά το 2006» σχολίασε ο αναπληρωτής διευθυντής της ομάδας ανάλυσης χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων της Fitch κ. Πάολο Φιορέτι.

Επιπλέον, συνεχίζει ο διεθνής οίκος, οι λειτουργικές δαπάνες θα παραμείνουν ελεγχόμενες, καθώς οι τράπεζες έχουν καταβάλει σκληρή προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος τους. Ωστόσο, η Fitch προειδοποιεί ότι υπάρχουν και ορισμένες σημαντικές προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες, τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουν ώστε να διασφαλίσουν τη συνέχεια της κερδοφορίας τους. Καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός, σημειώνει η Fitch, περιορίζεται η δυνατότητα διατήρησης του μεγάλου περιθωρίου στα επιτόκια, στο οποίο βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Συνεπώς, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους και να αυξήσουν τις βοηθητικές υπηρεσίες για να αντισταθμίσουν την πίεση στο επιτοκιακό περιθώριο. Αλλη μια σημαντική προειδοποίηση που απευθύνει η Fitch αφορά τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι χορηγήσεις αυξάνονται ταχύτατα – συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Πάντως, ο διεθνής οίκος σχολιάζει ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών θεωρείται ικανοποιητική για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν». Ωστόσο, προσθέτει, η ταχεία επέκταση των χορηγήσεων μπορεί να προκαλέσει υποχώρηση των κεφαλαιακών δεικτών ή άνοδο των υβριδικών κεφαλαίων χαμηλότερης ποιότητας αν οι τράπεζες δεν μπορέσουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων.

Η Fitch παρακολουθεί τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, στις οποίες δίνει τις εξής βαθμολογίες: Εθνική (A-, σταθερές προοπτικές, F2), Alpha Bank (A-, σταθερές προοπτικές, F2), EFG Eurobank (A-, θετικές προοπτικές, F2), Εμπορική (BBB, σταθερές προοπτικές, F3) και Πειραιώς (BBB+, σταθερές προοπτικές, F2).