ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων για «Πλαίσιο»

Στα 76,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαίσιο Computers σημειώνοντας αύξηση 21,5% μετά την εμφάνιση κάθε μορφής διεθνούς ανταγωνισμού στον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης αλυσίδας καταστημάτων πληροφορικής, ο όμιλος επέτυχε να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο του στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, ανέβασε τον ρυθμό ανάπτυξης από το τελευταίο τρίμηνο του 2005, που ήταν 14,9%. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,48 εκατ., αύξηση 3,49%, ενώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας τα κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 1,63 εκατ., αύξηση 15,42%. Η διαφορά στην κερδοφορία μεταξύ ομίλου και μητρικής εταιρείας οφείλεται στην επένδυση της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία.