ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι δυνατότητες συνεισφοράς των ΣΔΙΤ στην κατασκευή υποδομών για τους ΟΤΑ

Τις δυνατότητες συνεισφοράς των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στην κατασκευή υποδομών τοπικού ενδιαφέροντος και τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν θα προσεγγίσει ημερίδα που συνδιοργανώνουν το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Η ημερίδα θα προσεγγίσει τον βαθμό ωριμότητας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη φάση υλοποίησης των έργων.

Οπως τόνισε χθες, κατά την αναγγελία της ημερίδας ο πρόεδρος του ΙΟΚ, κ. Θοδ. Βουδικλάρης, τα έργα ΣΔΙΤ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες δημιουργίας πλήθους υποδομών για τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέτοια έργα μπορεί να αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, την ενέργεια, την ύδρευση, τις θαλάσσιες υποδομές (π.χ. μαρίνες) και τις τουριστικές εκμεταλλεύσεις.

«Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα των ΣΔΙΤ είναι ότι ο ιδιώτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την καλή κατασκευή και λειτουργία του έργου, η οποία τον αφορά άμεσα, καθώς θα αναλάβει την εκμετάλλευσή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο κ. Βουδικλάρης. «Παράλληλα εκτιμάμε ότι τα έργα αυτά θα είναι τελικά φθηνότερα απ’ ό,τι αν ήταν δημόσια και θα κατασκευάζονται γρηγορότερα». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή επιλογή μελετητών και κατασκευαστών, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του έργου. «Γι’ αυτό τον τελικό έλεγχο του έργου πρέπει να τον κρατήσει η Πολιτεία».

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάντως, δείχνει ακόμα επιφυλακτική για τις ΣΔΙΤ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) κ. Χρ. Παλαιολόγος, μέχρι σήμερα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 83 ΟΤΑ για 87 έργα (μέσω του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ), από τα οποία έργα τα 40 (45,9% του συνόλου) αφορούν αναπτύξεις ακινήτων κυρίως για τουριστικές χρήσεις (ξενοδοχεία, ξενώνες, εμπορικά κέντρα), ενώ 20 αφορούν υπόγειους χώρους στάθμευσης (κυρίως στην Αττική). Οπως διαπιστώνει η ΚΕΔΚΕ, η πλειονότητα των έργων δεν αφορά βασικές υποδομές (απορρίμματα, βιολογικούς καθαρισμούς, αποχετεύσεις), τις θαλάσσιες υποδομές και την ενέργεια, ενώ το χαμηλότερο ενδιαφέρον για τις ΣΔΙΤ έχει δείξει η περιφέρεια Κρήτης, που υπέβαλε μόλις μία πρόταση. Ο κ. Παλαιολόγος απέδωσε τον σκεπτικισμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις ΣΔΙΤ στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και επαρκούς ενημέρωσης.

Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιάννης Αλαβάνος, ενώ ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας ΙΟΚ και ΤΕΕ.