ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση στις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων

Επιδείνωση κατά 16% παρουσίασε η πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων πέρυσι, όταν οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 39%, σε σχέση με το 2004. Παρ’ όλα αυτά σημειώθηκε ανάκαμψη σε ορισμένους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος θεωρείται ότι ακολουθεί κάμψη τα τελευταία χρόνια.

Βελτίωση

Μεταξύ των κλάδων που ξεχώρισαν στον πρωτογενή τομέα είναι η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Επίσης, ξεχώρισαν τα βενζινάδικα και όσες επιχειρήσεις του εμπορίου ασχολούνται με το αυτοκίνητο. Εντυπωσιακή είναι η διαπίστωση ότι η πλειονότητα των υπολοίπων κλάδων του εμπορίου (λιανικό και χονδρικό) σημείωσαν υποχώρηση.

Βελτίωση παρουσίασαν οι μεταλλοβιομηχανίες, η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος, στον τριτογενή τομέα βελτιώθηκαν οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείων, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, πληροφορικής και των χερσαίων μεταφορών μέσω αγωγών.

Επιδείνωση

Επιδείνωση παρουσίασαν σημαντικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπως της ένδυσης, εκδόσεων-εκτυπώσεων, λιανικού και χονδρικού εμπορίου (πλην αυτοκινήτου), εκπαίδευσης, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την ετήσια έκθεση της ICAP για την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων Α.Ε. και ΕΠΕ.

Από τη συναλλακτική συμπεριφορά του συνόλου των επιχειρήσεων για το 2005 προκύπτουν τα ακόλουθα:

– Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις επέδειξαν την υψηλότερη ασυνέπεια (4,21%), ακολούθησαν οι εμπορικές επιχειρήσεις με 3,20% και τέλος με πολύ μικρή διαφορά οι επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών (3,19%).

– Ο τομέας της βιομηχανίας εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό πτωχεύσεων 0,65%, ακολουθεί ο τομέας του εμπορίου με ποσοστό 0,64%, ενώ ο τομέας των λοιπών υπηρεσιών εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό πτωχεύσεων (0,33%).

– Ο αριθμός των Α.Ε. και ΕΠΕ επιχειρήσεων οι οποίες υποβάθμισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα είναι κατά 9,5% μεγαλύτερος από εκείνον των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε (5.086 επιχειρήσεις υποβαθμίστηκαν έναντι 4.643 επιχειρήσεων οι οποίες αναβαθμίστηκαν). B Το ποσοστό των επιχειρήσεων που διατήρησαν την πιστοληπτική τους ικανότητα στην ίδια διαβάθμιση ανέρχεται σε 48,44%.

– Το μεγαλύτερο ποσοστό υποβαθμίσεων προς αναβαθμίσεις παρατηρείται στις υπηρεσίες (13,13%) μετά στο εμπόριο (10,80%) και τέλος στη βιομηχανία (5,69%).

Ακόμη, η συγκέντρωση σημαντικού ποσοστού επιχειρήσεων (48,44%) στην ομάδα «unchanged ratings» (διατήρηση ίδιας διαβάθμισης ένα έτος μετά) αποδεικνύει τη σταθερότητα των διαβαθμίσεων, γεγονός που παρατηρείται ιδιαίτερα στις διαβαθμίσεις χαμηλού κινδύνου (ΑΑ, Α, ΒΒ και Β).

Η μελέτη της εξέλιξης επιλεγμένων δεικτών και οικονομικών μεγεθών κατέδειξε ότι:

– Οι επιχειρήσεις οι οποίες βελτίωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα εμφανίζουν αύξηση του καθαρού και μεικτού περιθωρίου κέρδους, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις οι οποίες επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα και οι οποίες εμφανίζουν μείωση των αντίστοιχων μεγεθών.

– H ομάδα των αναβαθμισμένων εμφανίζει μείωση της δανειακής επιβάρυνσης, καθώς και του μέσου όρου χρόνου είσπραξης απαιτήσεων, σε αντίθεση με την ομάδα των υποβαθμισμένων επιχειρήσεων, των οποίων οι δείκτες αυτοί επιβαρύνονται.