ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκαν 145 επιχειρηματικά σχέδια ύψους 245,6 εκατ. ευρώ από το υπ. Ανάπτυξης

Εγκρίθηκε η ένταξη 145 επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμού 245,6 εκατ. ευρώ, στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματικά Σχέδια υφισταμένων Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας» του ΕΠΑΝ, με σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα. Μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεων αφορά δυναμικούς επιχειρηματικούς τομείς π.χ. χημικά, φάρμακα, ενώ ενισχύονται σημαντικά περιφέρειες με προοπτικές ανάπτυξης αλλά και προβλήματα απασχόλησης, όπως η Κεντρική Μακεδονία και Θράκη.

Ειδικότερα, στο εν λόγω πρόγραμμα υποβλήθηκαν 177 επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού 320,7 εκατ. ευρώ.

Εγκρίθηκαν 145 σχέδια (ποσοστό 81,9% των υποβληθέντων) προϋπολογισμού 245,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 116,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αξιολογήθηκαν άλλα 18 επιχειρηματικά σχέδια που συγκέντρωσαν βαθμολογία από 57 μέχρι και 45, προϋπολογισμού 14,5 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που τα υπέβαλαν είναι επιλαχούσες και θα τύχουν επιχορήγησης, με νεότερη υπουργική απόφαση, σε περίπτωση εξεύρεσης των σχετικών πόρων. Τα βασικά κριτήρια της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν υπήρξαν η βιωσιμότητα και ο αναπτυξιακός δυναμισμός των επιχειρήσεων.

Με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων απορροφά η παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες, όπου εγκρίθηκαν τα σχέδια 17 επιχειρήσεων προϋπολογισμού 35,323 εκατ. ευρώ, η παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων με 16 επιχειρηματικά σχέδια εγκρινόμενου προϋπολογισμού 30,758 εκατ. ευρώ και η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρούνται μηχανήματα και είδη εξοπλισμού) με 11 σχέδια προϋπολογισμού 29,083 εκατ. ευρώ.