ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το αβέβαιο εγχείρημα εξαγοράς της «Γερμανός»

Μια δεύτερη ανάγνωση της πολύκροτης συμφωνίας εξαγοράς της «Γερμανός» από την Cosmote αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και τα εξαιρετικά οφέλη που αποκόμισε ο βασικός μέτοχος της αλυσίδας καταστημάτων. Οι αναλυτές, μετά τις προσεκτικές διατυπώσεις των πρώτων ημερών, επισημαίνουν ότι η πραγματική απόδοση της επένδυσης προκύπτει αν συγκριθεί το κόστος της εξαγοράς (περί τα 1,6 δισ. ευρώ) με το τμήμα της «Γερμανός» που περιέρχεται στον έλεγχο της Cosmote. Από τα ίδια στοιχεία διαφαίνεται ότι ενδεχομένως υπήρχαν φθηνότερες λύσεις για την ενίσχυση του ιδιόκτητου δικτύου λιανικής της θυγατρικής του ΟΤΕ.