ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 20 Ιουλίου η αίτηση υπαγωγής της «Ράδιο Κορασίδης» στο άρθρο 46

Αναβλήθηκε για τις 20 Ιουλίου η συζήτηση της αίτησης υπαγωγής της εταιρείας «Ράδιο Κορασίδης» στο άρθρο 46 του ν. 1892/1990.

Το αίτημα αυτό ήταν προγραμματισμένο να εξετασθεί από το Εφετείο Πειραιά κατά τη συνεδρίασή του στις 18 Μαΐου, γεγονός το οποίο ωστόσο δεν έγινε, καθώς οι αιτούσες τράπεζες παραιτήθησαν του δικογράφου. Οπως ανακοινώνει σε επιστολή της η «Ράδιο Κορασίδης», μετά την παραίτησή τους, οι ίδιες τράπεζες υπέβαλαν νέα αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στην ειδική διαδικασία του άρθρου 46 ν. 1892/90, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τις 20 Ιουλίου 2006.

«Οπως έχει ήδη ενημερώσει η εταιρεία μας το επενδυτικό κοινό με την από 23-12-2005 ανακοίνωσή της, στις 22-12-2005 υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μετόχων της πλειοψηφίας των βασικών πιστωτριών τραπεζών και των προμηθευτών της, δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε η πιστοδοτική στήριξη της εταιρείας και η ομαλή συνέχιση της εμπορικής της δραστηριότητας εν όψει των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για τη ρύθμιση των οφειλών της και την υπαγωγή της στο άρθρο 44 του ν. 1892/1990. Οι παραπάνω μάλιστα δεσμεύσεις έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται, καθώς ξεκίνησε η χρηματοδότηση της εταιρείας, η διαφήμιση των δραστηριοτήτων της και η τροφοδοσία των καταστημάτων της με εμπορεύματα.