ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρή άνοδο κερδών, αλλά σημαντικά έσοδα η Cosmote

Η αμελητέα αύξηση των κερδών (μόλις 1%) της Cosmote στο πρώτο τρίμηνο του 2006, παρά τη σημαντική βελτίωση των εσόδων, συνδέεται με τον κορεσμό στην εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας και την περαιτέρω συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Cosmote και με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 496,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζοντας αύξηση 31% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα 75,2 εκατ. με αύξηση μόλις 1%. Στα αποτελέσματα της εταιρείας, εκτός από τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται και τα μεγέθη των θυγατρικών της εταιρειών, AMC στην Αλβανία, GloBul στη Βουλγαρία, Cosmofon στην ΠΓΔΜ και Cosmote στη Ρουμανία. Οι διεθνείς δραστηριότητες της Cosmote συμμετέχουν ήδη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% στα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου, συμμετοχή που θα συνεχίσει να ενισχύεται μελλοντικά.

Ο κύκλος εργασιών της Cosmote στην Ελλάδα ανήλθε σε 375,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 7,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς. Τα έσοδα από υπηρεσίες (μηνιαία πάγια, τέλη, αερόχρονος, SMS και υπηρεσίες δεδομένων, περιαγωγή) στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 9,3%. Ο δείκτης μεικτού AMOU (μέση μηνιαία χρήση ανά πελάτη σε λεπτά), κατά το α΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 140 λεπτά.

Η θετική αυτή τάση, οδηγούμενη από τη χρήση των πελατών συμβολαίου, είναι εμφανής για μεγάλο χρονικό διάστημα, και συνεχίστηκε και κατά το α΄ τρίμηνο του 2006, επιβεβαιώνοντας ότι η αύξηση στη χρήση των υπηρεσιών φωνής εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Ο δείκτης μεικτού ARPU (μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη) διαμορφώθηκε σε 29 ευρώ (ενισχυμένος κατά 1,4% συγκριτικά με το α΄ τριμ. του 2005), ως αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης.

Η μικρότερη, σε σύγκριση με τον AMOU, αύξηση του ARPU αντικατοπτρίζει τη χαμηλότερη μεσοσταθμική χρέωση που προκύπτει κυρίως από τη μετακίνηση των πελατών της Cosmote σε υψηλότερα προγράμματα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας. Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2005, η Cosmote (Ελλάδα) πραγματοποίησε 21.512 καθαρές νέες συνδέσεις συμβολαίου και 84.318 καθαρές νέες συνδέσεις καρτοκινητής, με αποτέλεσμα η πελατειακή της βάση στο τέλος Μαρτίου του 2006 να ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2005.