ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εικονική πραγματικότητα τα αστέρια των ξενοδοχείων

Μόλις ένα στα πέντε ελληνικά ξενοδοχεία έχει ενταχθεί στην πραγματική κατηγορία, ανάλογα με την ποιότητα των υποδομών και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με το σύστημα των αστεριών από 1 έως 5 που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του ΕΟΤ θεωρούν ότι η σημερινή άναρχη κατάσταση στην ουσία ακυρώνει τα οφέλη τα οποία επιδιώκονταν με τη μετάβαση από το σύστημα των κατηγοριών στο σύστημα των αστεριών. Οι υπηρεσίες του υπουργείου βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης μελέτης νέων προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες θα αποτυπώνεται ρεαλιστικά η κάθε κατηγορία αστέρων ανά ξενοδοχειακή μονάδα.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται νομική φόρμουλα προκειμένου να τροποποιηθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που καθόριζε τον τρόπο κατηγοριοποίησης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος είχαν αντιδράσει έντονα το 2003 οι ξενοδοχειακοί φορείς γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση, υπό το βάρος μη εφαρμογής των προδιαγραφών του Προεδρικού Διατάγματος, έδωσε τη δυνατότητα στον κάθε ξενοδόχο να αυτοκαταταγεί σύμφωνα με το σύστημα των αστεριών.