ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνητρα για 50 στελέχη στον ΟΤΕ

Πρόσθετες αμοιβές υπό τη μορφή κινήτρων για λίγα υψηλόβαθμα στελέχη προωθεί ο OTE μέσω εισήγησης που τίθεται σήμερα στην κρίση του διοικητικού του συμβουλίου.

Σύμφωνα με αυτήν, προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν ποσοστό μετοχών, που δεν θα ξεπεράσει το 0,15% του μετοχικού κεφαλαίου του OTE, συνολικής αξίας μέχρι 10 εκατ. ευρώ, στον διευθύνοντα σύμβουλο, στους γενικούς διευθυντές και στους βοηθούς γενικούς, στους νομικούς συμβούλους και σε διευθυντικά στελέχη.

Η διάθεση αυτού του bonus προϋποθέτει την υλοποίηση των στόχων του τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου του OTE για την περίοδο 2006-2008, όπως προφανώς αυτή θα περιγραφεί με σαφήνεια, ταυτόχρονα με τον προσδιορισμό του δωρεάν πακέτου μετοχών, που θα προβλεφθεί για κάθε στελεχιακή βαθμίδα.

Οι δωρεάν μετοχές θα διατεθούν από το χαρτοφυλάκιο των ίδιων μετοχών που διατηρεί ακόμη ο OTE και έχει αποκτήσει μέσω των διαδοχικών προγραμμάτων αγοράς για τη στήριξη της τιμής. Το ποσοστό των ίδιων μετοχών μάλλον δεν ξεπερνάει το 0,226% του μετοχικού κεφαλαίου του, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί ακύρωση μεγάλου αριθμού μετοχών αυτής της κατηγορίας, λόγω παρέλευσης της τριετίας από την απόκτησή τους. Τη σχετική εισήγηση υπογράφουν οι γενικοί διευθυντές Χρηματοοικονομικών και Προσωπικού του OTE, I. Αϊβάζης και N. Τσατσάνης, ενώ για την περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ. δεν δεχθεί το συγκεκριμένο μοντέλο bonus, προτείνεται ευθέως η καταβολή πρόσθετων αμοιβών υπό τη μορφή μετρητών.

Χθες, μόλις διέρρευσε η σχετική εισήγηση, η οποία αφορά αριθμό στελεχών που δεν ξεπερνά τα 50, άρχισε να προκαλείται θόρυβος στο διοικητικό μέγαρο και να επισημαίνεται η βέβαιη έγερση αξιώσεων για πρόσθετες αμοιβές για το σύνολο του προσωπικού του OTE, διασυνδεδεμένη με στόχους.

Πιθανολογείται ότι η παροχή δωρεάν μετοχών στα υψηλόβαθμα στελέχη δημιουργεί προϋποθέσεις για τη θέσπιση προγράμματος κινήτρων για το προσωπικό, κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της νέας ΕΣΣΕ, οι διαπραγματεύσεις για την οποία θα αρχίσουν σύντομα.

Σημειώνεται ότι η άνευ στόχων διανομή bonus αποτέλεσε στοιχείο κακοδαιμονίας για πολλά χρόνια στον OTE, προκάλεσε τριβές στο προσωπικό καθώς οι πρόσθετες αμοιβές εδίδοντο ή με προσωπική απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου ή βάσει υποκειμενικών «αξιολογήσεων» ή και απολύτως αναξιοκρατικά σε ημετέρους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των bonus που δόθηκαν για τη χρήση του 2003 όταν ο OTE βυθιζόταν χάνοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς αλλά και κέρδη. Σε πολλές περιπτώσεις το bonus για το σύνολο του προσωπικού είχε έναν ιδιότυπο χαρακτήρα συγκαλυμμένων μισθολογικών αυξήσεων που οι διοικήσεις δεν ήθελαν να εμφανίζουν κατά τη σύναψη των ΣΣΕ, όμως δημιούργησαν στρεβλώσεις και τριβές.

Πάντως ό,τι σήμερα θα εγκρίνει σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές το διοικητικό συμβούλιο του OTE θα εισαχθεί και στην ατζέντα των θεμάτων της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου.