ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ

ΚΑΡΑΤΖΗ

Τακτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, στις 11.00, στο ξενοδοχείο της εταιρείας, Nana beach, στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2005. 2. Εγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους, από τα κέρδη χρήσεως 2005.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ

Εκτακτη γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, στις 11.00, στα γραφεία της εταιρείας, Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Τακτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, στις 10.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Σολωμού 24, στον Αλιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, περιόδου 1/1/2005 – 31/12/2005. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεών της και έκδοση νέων μετοχών.

Η ΕΘΝΙΚΗ

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στo Συνεδριακό Κέντρο (2ο υπόγειο) του Κτιρίου Διοίκησης της ΑΕΕΓΑ. Η ΕΘΝΙΚΗ, Λεωφόρου Συγγρού 103-105, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 2. Εγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Τακτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, στις 09.00, στην έδρα της εταιρίας (οδός 25ης Αυγούστου 17, Ηράκλειο Κρήτης), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005. 2. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και στον γενικό διευθυντή της κατά το έτος 2005.

ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, στις 14.00, στην έδρα της εταιρείας, Αμαρούσιο Αττικής, Πατρόκλου 5-7, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή και έγκριση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών εκδόσεώς της.