ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών για ΔΕΛΤΑ και Chipita

Βελτίωσαν τα οικονομικά τους μεγέθη στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ΔΕΛΤΑ και Chipita, οι διαδικασίες για τη συγχώνευση των οποίων πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν. Ειδικότερα, αύξηση κατά 3,6% σημείωσαν οι πωλήσεις του Ομίλου ΔΕΛΤΑ (χωρίς τη ΔΕΛΤΑ Παγωτού) στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, παρά την επιβράδυνση, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, της καταναλωτικής δαπάνης. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 138,1 εκατ. ευρώ από 133,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 25,2 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 0,6%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αντισταθμίστηκε από λειτουργική κερδοφορία σημαντικό μέρος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης που ήταν αυξημένα κατά 6,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2005. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 18,4 εκατ. ευρώ από 5,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,44 ευρώ από 0,24 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 83,3%. Οπως αναφέρει η διοίκηση του ομίλου, στην εξέλιξη αυτή της κερδοφορίας συνέβαλαν θετικά τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έσοδα και η εξαγορά των ποσοστών της μειοψηφίας. Υπενθυμίζεται ότι γενική συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, θα εγκρίνει τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης από τη ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. των εταιρειών CHIPITA INTERNATIONAL A.E., ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε., GOODY’S Α.Ε. και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2005 να ανέρχεται σε 0,17 ευρώ ανά μετοχή.

Την ίδια ημέρα, 1η Ιουνίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί και η γενική συνέλευση της Chipita International, οι πωλήσεις της οποίας στο τρίμηνο βελτιώθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ από 64,3 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 25%, φθάνοντας τα 11,1 εκατ. ευρώ από 8,9 εκατ. ευρώ. Βελτίωση παρουσίασαν και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,07 εκατ. ευρώ από 0,45 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2006, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι η αύξηση στην κερδοφορία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας οφείλεται κυρίως στην πολύ μικρότερη συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας στο κεφάλαιο (και συνεπώς στα κέρδη) της Chipita East Europe το α΄ τρίμηνο του 2006.