ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διευρύνθηκαν οι ζημίες της ΑΝΕΚ το α΄ τρίμηνο

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβάρυνε σημαντικά τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2006 της ακτοπλοϊκής εταιρείας ΑΝΕΚ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,988 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,111 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε ποσοστό 13,1% και ανήλθε στα 35,941 εκατ. ευρώ έναντι 31,772 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2005. Οπως υπογραμμίζει η ΑΝΕΚ στην ανακοίνωσή της, η μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά το α΄ τρίμηνο του 2006 επέδρασε σημαντικά στη μείωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν σε 219 χιλιάδες ευρώ έναντι 851 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 7,632 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,480 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2005.