ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη κερδών για τη Notos Com

Αυξημένο κύκλο εργασιών, αλλά μειωμένα κέρδη κατέγραψε ο Ομιλος Notos Com το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 65,64 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο φέτος, από 62,53 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005, αυξημένος κατά 5%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η διοίκηση του ομίλου αποδίδει την εν λόγω εξέλιξη αφενός στο γεγονός ότι η καταχώριση κερδών από την πώληση παγίων στοιχείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005, ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, δεν είναι επαναλαμβανόμενη στην τρέχουσα χρήση, αφετέρου στο αυξημένο ύψος των εξόδων διάθεσης που έφτασαν στο 25,9% των πωλήσεων από 24,2% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Περαιτέρω, το μικτό κέρδος εμφάνισε οριακή αύξηση κατά 0,58% και διαμορφώθηκε στα 27,61 εκατ. ευρώ, από 27,45 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε κάμψη στο συγκεκριμένο τρίμηνο, κυρίως λόγω της τροποποίησης του τρόπου παραδόσεως συγκεκριμένων εμπορευμάτων, καθώς και της μεγαλύτερης διάρκειας της εκπτωτικής περιόδου σε σχέση με το 2005.

Η ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα των πολυκαταστημάτων Notos Galleries άγγιξε το 15,12%, και σε αυτήν περιλαμβάνεται επίσης η αύξηση κατά 59% περίπου του κύκλου εργασιών του Notos Galleries Home. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, πάντως, κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων, κατά 73%, αγγίζοντας τα 3,6 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ πέρσι. Το μερίδιο των θυγατρικών εξωτερικού στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκε από 3,3% το α΄ 3μηνο του 2005, σε 5,5% το αντίστοιχο του 2006, διατηρώντας τον στόχο για την αύξηση του εν λόγω μεριδίου σε 10% μέχρι το 2008.