ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερκαλύφθηκε 5,4 φορές η προσφορά του Ταμιευτηρίου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. H προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 5,4 φορές και είναι χαρακτηριστικό ότι συμμετείχαν περισσότεροι από 124 χιλιάδες εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές, αριθμός περίπου διπλάσιος από τον αριθμό των ιδιωτών που συμμετείχαν πέρυσι στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ. H τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε σε 12,5 ευρώ, ενώ συνολικά, στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, διετέθησαν περίπου 49 εκατ. μετοχές του T.T., που αντιστοιχούν στο 34,84% των μετοχών του. Το ντεμπούτο της μετοχής του T.T. στο X.A. θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα τη Δευτέρα 5 Ιουνίου.

Εσοδα 612 εκατ. ευρώ

Η ζήτηση από διεθνείς επενδυτές υπερκαλύφθηκε 4,3 φορές περίπου. Από τη μετοχοποίηση του T.T. το Δημόσιο θα αντλήσει έσοδα 612 εκατ. ευρώ περίπου.

Με την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση που προηγήθηκε της εισαγωγής των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο X.A., αντλήθηκε επιπλέον από το Δημόσιο ποσό ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ με τη μορφή επιστροφής πλεονάζουσας ρευστότητας. Ετσι, τα συνολικά έσοδα που άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και την εισαγωγή των μετοχών του T.T. στο X.A. ανέρχονται σε 1.012 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω έσοδα, σε συνδυασμό με έσοδα ύψους 328 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την επιτυχημένη διάθεση ποσοστού 7,18% της Αγροτικής Τράπεζας, ανέρχονται σε 1.340 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 81% του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για το 2006.