ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 18,4% για Φουρλής το α΄ 3μηνο

Με αύξηση κερδών κατά 18,4% έκλεισε το α΄ τρίμηνο η Φουρλής Συμμετοχών, άνοδος που προήλθε από το σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων της, δηλαδή της λιανική αγοράς IKEA και Intersport, καθώς και από τη χονδρική πώληση.

Ετσι, ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 92,74 εκατ. ευρώ (+11,7%), ενώ το μικτό κέρδος έφθασε τα 27,79 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2005 (25,2 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 3,6% φτάνοντας τα 9,27 εκατ. ευρώ έναντι 8,95 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2005.

Τα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) ανήλθαν σε 4,12 εκατ. ευρώ από κέρδη 3,48 εκατ. ευρώ.

Το ΙΚΕΑ παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 11,6% και αύξηση κερδών προ φόρων 18,7%. Το EBITDA επηρεάστηκε από τα έξοδα προ ανοίγματος των δύο νέων καταστημάτων (Αθήνα και Κύπρος).