ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός για την αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την πρόσληψη συμβούλων υποστήριξης προκειμένου να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά καθώς και τα λειτουργικά και λοιπά ποιοτικά στοιχεία των κύριων και συμπληρωματικών τουριστικών καταλυμάτων σε 14 περιοχές της χώρας, που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Η όλη διαδικασία θα οδηγήσει στην τελική κατάρτιση ενός Προτύπου για την ταξινόμηση των κύριων και συμπληρωματικών τουριστικών καταλυμάτων της χώρας με το σύστημα των «Αστεριών» και των «Κλειδιών».

Επίσης, το έργο αφορά την καταγραφή των χαρακτηριστικών καθώς και των λειτουργικών και λοιπών ποιοτικών στοιχείων των κύριων και συμπληρωματικών τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής και την καταχώριση των στοιχείων αυτών στη βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η υποστήριξη της διαβούλευσης επί του σχεδίου Προτύπου ταξινόμησης των κύριων και συμπληρωματικών τουριστικών καταλυμάτων της χώρας, με τη συλλογή των απόψεων των επιχειρηματιών και λοιπών ενδιαφερομένων και την επεξεργασία και σύνοψή τους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2007 στα γραφεία του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η προϋπολογιζόμενη από την Υπηρεσία δαπάνη (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις υπηρεσίες της παρούσας προκήρυξης στις περιοχές, Αττικής 650.000 ευρώ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 250.000 ευρώ, Κεντρικής Μακεδονίας 1,1 εκατ. ευρώ, Δυτικής Μακεδονίας 150.000 ευρώ, Ηπείρου 300.000 ευρώ, Θεσσαλίας 500.000 ευρώ, Ιόνιων Νησιών 900.000 ευρώ, Δυτικής Ελλάδος 700.000 ευρώ, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος 420.000 ευρώ, Πελοποννήσου 450.000 ευρώ, Ανατολικού Αιγαίου 400.000 ευρώ, Κυκλάδων 850.000 ευρώ, Δωδεκανήσου 1,1 εκατ. ευρώ και στην περιοχή της Κρήτης 1,5 εκατ. ευρώ.