ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μαΐλλης: πτωτικά ο όμιλος, κέρδη για τη μητρική

Αύξηση κερδοφορίας στη μητρική κατά 41,16% και μείωση σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 46,62% κατέγραψε ο Ομιλος Μαΐλλη στο εννεάμηνο του 2006 έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οπως επισημαίνεται από τη διοίκηση με επικεφαλής τον ιδρυτή και πρόεδρο Μιχαήλ Μαΐλλη, στο πλαίσιο του τριετούς επιχειρησιακού πλάνου, ο όμιλος υλοποιεί πρόγραμμα αναδιοργάνωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις ταχύτατες αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή αγορά με προσωρινές επιπτώσεις στην κερδοφορία, ιδιαίτερα στο β΄ εξάμηνο.

Επιπροσθέτως, η επιβράδυνση στην αμερικανική οικονομία καθυστερεί την επίτευξη των στόχων του ομίλου στην περιοχή της Βορ. Αμερικής, ενώ συνεχίζουν οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της μεταλλικής ταινίας. Παρά ταύτα, ο όμιλος αναπτύσσεται οργανικά στο εννεάμηνο του 2006 με 3% και ιδιαίτερα στον τομέα των πλαστικών ταινιών (που επενδύει σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ινδία), η αύξηση φθάνει το 30%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 285,081 εκατ. ευρώ από 276,479 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 3,11%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν υποχώρηση 46,62%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 6,988 εκατ. ευρώ από 13,092 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, όπως φαίνεται στον δημοσιευμένο ισολογισμό, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,19%, στα 106,976 εκατ. ευρώ, από 101,698 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,091 εκατ. ευρώ από 2,898 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41,16%.

Το 2006 είναι ένα μεταβατικό έτος, το οποίο επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. Ομως, υλοποιούνται οι απαραίτητες αναδιαρθρώσεις και αλλαγές ώστε ο όμιλος να ανταποκριθεί στα νέα διεθνή δεδομένα και να πετύχει τους οικονομικούς στόχους του επιχειρησιακού του πλάνου.

Σύμφωνα με τον κ. Μαΐλλη, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντική ανάπτυξη στο χώρο των μηχανών της δευτερογενούς συσκευασίας, γεγονός που της επιτρέπει να βρίσκεται μπροστά από το βασικό ανταγωνιστή της στην τεχνολογία και προέβλεψε ότι το 2006 θα είναι μια φυσιολογική χρονιά χωρίς διακυμάνσεις σε σχέση με τα όσα ακραία συνέβησαν στην αγορά του χάλυβα το 2004 και επηρέασαν τις εταιρείες όλο το 2005. O Ομιλος Μαΐλλη για το 2006 έχει προγραμματίσει συνολικές επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, με βασικό κριτήριο τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την περαιτέρω μείωση του κόστους έτσι ώστε η επιχείρηση να παραμένει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Ο στόχος του ομίλου η οργανική ανάπτυξη αθροιστικά να φθάσει στο 25% μέχρι το 2008 είναι εφικτός.

Η θυγατρική του ομίλου στις ΗΠΑ φέτος αναμένεται να ενισχύσει τον ενοποιημένο τζίρο του ομίλου με 6-7 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2007 ο τζίρος της αμερικανικής θυγατρικής θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ.