ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλή κερδοφορία 48% για την Εθνική

Ισχυρή αύξηση κερδών κατά 48% σημείωσαν στο εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία ανήλθαν σε 791 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ομίλου, ενώ στην ενοποίηση περιλαμβάνεται για πρώτη φορά η Finansbank. Η παρουσιαζόμενη εικόνα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτα αποτελέσματα. Στα θετικά περιλαμβάνεται η ισχυρή αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες.