ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ: Εντονη κινητικότητα – Ανάκαμψη στον Ατλαντικό

Η αισιοδοξία της αγοράς διατηρήθηκε σημειώνοντας σταδιακή βελτίωση με την έναρξη της εβδομάδας. Αρκετές οι ναυλώσεις σε επίπεδα υψηλότερα των προηγουμένων, με το ενδιαφέρον να επανακάμπτει για χρονοναυλώσεις μικρής και μεγαλύτερης διάρκειας υποβοηθώντας περαιτέρω την ανοδική τάση της.

Η πλευρά του Ατλαντικού, η οποία επί μακρόν παρουσιάζετο υποτονική, άρχισε να δραστηριοποιείται με αρκετά νέα φορτία και με προοπτικές σημαντικής αύξησης των ναύλων.

Ο διαχωρισμός των Capesize φορτίων σε δύο συνέχισε να απορροφά το πλεονάζον τονάζ της περιοχής με ελάχιστα τα υπό έρμα πλέοντα διαθέσιμα πλοία και με τα διαπραγματευόμενα να επιδιώκουν και να επιτυγχάνουν υψηλότερους ναύλους.

Η διαφορά επιπέδου ναύλων στα κυκλικά ταξίδια Ατλαντικού και προορισμού Απω Ανατολή μειώθηκε με πλοιοκτήτες διατιθέμενους να παραμείνουν στον Ατλαντικό προσβλέποντας σε περαιτέρω αύξηση ναύλων.

Η ζήτηση για ναυλώσεις μακράς χρονικής περιόδου επανήλθε με τα Panamax στην πλευρά του Ατλαντικού να ναυλώνονται στα 28.500 δολ. την ημέρα για χρονική περίοδο έτους, μειώνοντας σημαντικά τη μεταξύ τους διαφορά. Τα ιδίου τύπου πλοία στην Απω Ανατολή για ίδια χρονική διάρκεια ναυλώνονται στα 30.000 δολ. την ημέρα.

Στην πλευρά του Ειρηνικού η ζήτηση για φορτώσεις με άμεσες ημερομηνίες από Δυτ. Ακτή Β. Αμερικής συνεχίζεται, ενώ η διατήρηση του «premium» στα ταξίδια προορισμού Ατλαντικού προεξοφλεί την κινητικότητα της συγκεκριμένης αγοράς.

Πάναμαξ με καλή γεωγραφική θέση εξασφάλισαν υψηλά επίπεδα ναύλων. Συγκεκριμένα, με παράδοση SURABAYA πλοίο εξασφάλισε 43.000 δολ. την ημέρα για ταξίδι μέσω Ινδονησίας και επαναπαράδοση Ιαπωνία, ενώ άλλο με παράδοση Σιγκαπούρη και επαναπαράδοση Ατλαντικό εξασφάλισε επίπεδα της τάξης των 43.500 δολ. την ημέρα.

Φορτία σιδηρομεταλλευμάτων από Ινδία και προορισμό Ιαπωνία διαπραγματεύονται στα 33.750 δολ. την ημέρα, ενώ πλοίο 69.347 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1991 με παράδοση Haldia (Ινδία) και επαναπαράδοση Κίνα εξασφάλισε 34.000 δολ. την ημέρα.