ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου αποκαλύπτουν…

Την καλύτερη εικόνα των τελευταίων ετών παρουσίασαν τα συνολικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, καθώς πέρα από την υψηλή κερδοφορία, η πλειονότητα των επιχειρήσεων παρουσιάζει αύξηση στην καθαρή θέση, στα λειτουργικά κέρδη και στον τζίρο, ενώ με χαμηλότερο ρυθμό αυξήθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις. Οπως συνέβη και στις προηγούμενες τριμηνιαίες περιόδους, οι τράπεζες λειτούργησαν ως η ατμομηχανή στην «παραγωγή» κερδών μεταξύ των εισηγμένων, όμως και οι άλλοι κλάδοι, πέρα από λίγες εξαιρέσεις, σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, στο σύνολο των 53 επιχειρηματικών κλάδων του Χ.Α. μόνο 13 παρουσιάζουν ζημιές, ενώ οι υπόλοιποι είναι κερδοφόροι, με τους 35 από αυτούς μάλιστα να παρουσιάζουν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου αύξηση κερδών. Τα συνολικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,75 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 52%.

Την ίδια στιγμή ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων (εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός κλάδος) παρουσίασε αύξηση 18,7% και διαμορφώθηκε στα 56,6 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας περίπου το 50% του ΑΕΠ των πρώτων εννέα μηνών του έτους, σύμφωνα με το σχετικό σχόλιο της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ.

Ενα επίσης ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η διαμόρφωση υψηλών λειτουργικών κερδών, καθώς μόλις τρεις κλάδοι (ένδυσης, μεσιτών αφαλίσεων και ειδών αυτοματισμού) παρουσίασαν ζημιές. Αντίθετα οι υπόλοιποι σημείωσαν θετικά λειτουργικά αποτελέσματα και μάλιστα οι 31 από αυτούς παρουσίασαν αύξηση. Συνολικά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 9,6 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 27,1%.

Μέτρια είναι η εικόνα των συνολικών υποχρεώσεων των εισηγμένων, που κινήθηκαν με ρυθμό της τάξης του 6,6% και διαμορφώθηκαν σε 58,42 δισ. ευρώ, είναι όμως σημαντικά υψηλότερες των συνολικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία διαμορφώνονται σε 39,9 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται βέβαια οι εισηγμένες του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Να σημειώσουμε ότι τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν μόνο περίπου το 67% των συνολικών υποχρεώσεων.

Υψηλή κεφαλαιοποίηση

Πέραν της σημαντικής συμβολής των τραπεζών στη διαμόρφωση των συνολικών μεγεθών, ειδική μνεία αξίζει να γίνει και στα μεγέθη των εταιρειών της υψηλής κεφαλαιοποίησης και ειδικά αυτών που συμμετέχουν στον FTSE20. Σύμφωνα με σχετικό σχόλιο της Eurobank, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 59% στο εννεάμηνο. Μάλιστα η αύξηση στα καθαρά κέρδη ανέρχεται στο 70% για τις εταιρείες του FT 20, εάν εξαιρεθούν οι τράπεζες. Από τις εταιρίες του FTSE 20 τη μεγαλύτερη αύξηση στα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν η Βιοχάλκο (272,2%), η Γερμανός (160,4%) και η Τράπεζα Κύπρου (158,3%), ενώ αντίθετα μείωση σημείωσαν τα κέρδη της ΔΕΗ (-53,4%) και των Ελληνικών Πετρελαίων (-17,2%).

Κλάδοι

Οπως υποστηρίζει στο σχόλιό του για το εννεάμηνο ο κ. Μάνος Χατζιδάκις της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, μοχλό της ανοδικής πορείας των κερδών αποτέλεσαν οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, οι εταιρείες επεξεργασίας μετάλλου, ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών και οι κυριότερες εξαγωγικές εταιρείες

Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε και πάλι στενότητα όσον αφορά τη ρευστότητα, αφού οι υποχρεώσεις των εισηγμένων αυξήθηκαν κατά 6%, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να εμφανίζουν πιο έντονα προβλήματα χρηματοδότησης ή είσπραξης των απαιτήσεών τους. Παράλληλα επισημαίνει ότι σε «επικίνδυνη» τροχιά έχουν μπει για τα καλά κάποιες εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται στο «κόκκινο»σε επίπεδο τζίρου, κερδών, καθαρής θέσης, αλλά και λειτουργικών κερδών, και ο οποίες εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Παρατηρώντας ειδικότερα τους κλάδους, βλέπουμε ότι ο κλάδος των βασικών μετάλλων, στον οποίο βέβαια περιλαμβάνεται και η εταιρεία Αλουμίνιο της Ελλάδος, παρουσιάζει σχεδόν τριπλάσια κέρδη, αύξηση τζίρου κατά 33%, αύξηση EBITDA κατά 51,2% και ενίσχυση υποχρεώσεων περίπου κατά 10%

Επίσης και ο κλάδος ειδών και λύσεων πληροφορικής παρουσιάζει ενδιαφέρον, λόγω της υψηλής κερδοφορίας του, όμως εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική εικόνα επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις στην InfoQuest, η οποία «απολαμβάνει» τα σημαντικά οφέλη από την πώληση της θυγατρικής της Q Phone σε εξωχρηματιστηριακή εταιρεία, ευνοώντας έτσι συνολικά τον κλάδο τόσο στη μείωση των υποχρεώσεων, όσο και στην αύξηση των κερδών και των ιδίων κεφαλαίων.

Από τους μικρότερους κλάδους, σημαντική βελτίωση, κυρίως λόγω της καλής πορείας της Olympic Catering, παρουσιάζει και ο κλάδος των εστιατορίων, με αύξηση τζίρου και κερδών και μείωση υποχρεώσεων.

Αντίθετα ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια παθογένειας, με υψηλές ζημιές, πτώση τζίρου και πτώση των EBITDA. Πολλές εταιρείες του κλάδους παρουσιάζουν ζημιές και μείωση κερδών, ενώ η συνολική εικόνα επηρεάζεται έντονα από τις υψηλές ζημιές των Κλωστηρίων Ναούσης. Επίσης ανάλογη φαίνεται η εικόνα και των εταιρειών ένδυσης, οι οποίες επηρεάζονται από τη Fanco.

Οπως επισημαίνουν κύκλοι της αγοράς, η καλή πορεία της εισηγμένων μέχρι σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί και για το σύνολο της χρήσης. Επίσης σημειώνουν πως η εμφάνιση υψηλής κερδοφορίας θα επιτρέψει και τη διανομή υψηλών μερισμάτων κυρίως από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, δίνοντας ένα ακόμη κίνητρο για τοποθετήσεις στο Χ.Α. Πάντως στο ταμπλό της Σοφοκλέους ακόμη δεν έχει εξαργυρωθεί η καλή πορεία των εισηγμένων, κάτι το οποίο πιθανότατα να το δούμε στις επόμενες συνεδριάσεις.