ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρεις αλλαγές φέρνει το νέο έτος στη Σοφοκλέους

Τα νέα επενδυτικά προϊόντα ETF, οι κοινοί χρηματιστηριακοί κωδικοί και η δημιουργία της νέας ημιεπoπτευόμενης αγοράς (semi regulated market) θα αποτελέσουν τις 3 νέες εξελίξεις για τη Σοφοκλέους το νέο οικονομικό έτος 2007. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προγραμματίζει 3 νέα νομοσχέδια για τη Σοφοκλέους στα οποία θα περιλαμβάνονται τα νέα επενδυτικά προϊόντα και η νέα χρηματιστηριακή αγορά. Αντίθετα, η λειτουργία του κοινού χρηματιστηριακού κώδικα απαιτεί την ολοκλήρωση των τεχνικών λεπτομερειών από το Αποθετήριο Αξιών, αφού έχει ήδη δημοσιευθεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εκτίμηση που υπάρχει από τους χρηματιστηριακούς παράγοντες είναι ότι, μέσω των επενδυτικών προϊόντων ETF, θα προσελκυσθούν νέα κεφάλαια είτε από το εξωτερικό είτε από την εγχώρια αγορά και ειδικά από τους μικροεπενδυτές οι οποίοι συνεχίζουν να απέχουν από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο κ. Καπράλος θεωρεί ότι τα ETF θα δώσουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αποκτούν άμεσα και με σχετικά χαμηλό κόστος θέση σε ένα καλάθι μετοχών (π.χ. δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE-20), χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να μελετούν σε βάθος τις επιμέρους μετοχές προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο.

Μέσω των ETF, πολλοί ξένοι θεσμικοί θα είναι σε θέση να «αγοράσουν Ελλάδα», χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των τμημάτων ανάλυσης των 5 – 6 μεγάλων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού. Παράλληλα, οι Ελληνες μικροεπενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούνται σε ένα προϊόν σχετικά χαμηλότερου κινδύνου. Η νέα ημιεποπτευόμενη αγορά θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν θα απαιτείται η κερδοφορία δύο συνεχών χρήσεων, θα προϋποθέτει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, ενώ δεν θα υποχρεώνονται οι εταιρείες σε δημοσιεύσεις ισολογισμών επί τρίμηνη, εξάμηνη και εννεάμηνη βάση. Βασικό κριτήριο εισόδου, η αναδοχή να πραγματοποιείται από τράπεζα ή ΑΕΠΕΥ που θα έχουν και την ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών.