ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναδιάταξη στα μερίδια χορηγήσεων

Οι όμιλοι Πειραιώς και EFG Eurobank παρουσίασαν στο εννεάμηνο την ισχυρότερη αύξηση χορηγήσεων μεταξύ των πέντε μεγάλων εγχώριων τραπεζών. Σε ετήσια βάση (Σεπτέμβριος 2005 – Σεπτέμβριος 2006) τις υψηλότερες επιδόσεις εμφάνισαν: στη στεγαστική πίστη η Eurobank, στην καταναλωτική πίστη η Alpha Bank, στις μικρές επιχειρήσεις πάλι η Eurobank, ενώ στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η Πειραιώς.

Εντύπωση προκαλεί η αδύναμη επίδοση της Εθνικής Τράπεζας στις χορηγήσεις. Η ΕΤΕ εμφανίζει μικρότερη αύξηση χορηγήσεων ακόμα και από την Εμπορική, παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της τελευταίας «πάγωσαν» λόγω των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης αλλά και της μετέπειτα μεταβατικής περιόδου αλλαγής διοίκησης. Οι επιδόσεις του εννεαμήνου δείχνουν ότι και το 2006 η ΕΤΕ χάνει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της. Σημειώνεται ότι το 2005 το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στη λιανική μειώθηκε (στεγαστικά 25,3% από 26,7% και καταναλωτικά 18,9% από 23,3%). Αντίθετα σημαντικά αποτελέσματα έχει η αντεπίθεση της Alpha Bank στον τομέα της λιανικής. Η Alpha, όντας η μεγαλύτερη τράπεζα στην επιχειρηματική πίστη, την τελευταία διετία έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στη λιανική και στο εννεάμηνο παρουσιάζει ισχυρή αύξηση χορηγήσεων στη στεγαστική πίστη, τη μεγαλύτερη αύξηση στην καταναλωτική πίστη, ενώ πετυχαίνει σημαντική αύξηση στα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Η EFG Eurobank για άλλη μια χρονιά εμφανίζει υψηλές επιδόσεις, ενισχύοντας τις θέσεις της έναντι των ανταγωνιστών της, ενώ ξεχωρίζει η ενίσχυσή της στο τομέα της επιχειρηματικής πίστης. Ωστόσο, η κυρίαρχη θέση της EFG στην καταναλωτική πίστη -το 24,2% των δανείων της ήταν καταναλωτικά ποσοστό διπλάσιο έναντι των άλλων τραπεζών- δημιουργεί μια εστία ανησυχίας. Τα καταναλωτικά δάνεια συνήθως έχουν περιορισμένες εξασφαλίσεις, εμφανίζουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις και σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης τα συστήματα διαχείρισης της EFG θα δοκιμαστούν. Αντίθετα, η Εθνική, έχοντας το 40% των δανείων της σε στεγαστικά, έχει αναλάβει αισθητά μικρότερους κινδύνους έναντι των άλλων μεγάλων τραπεζών.