ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

η έξοδος από την επιτήρηση στόχος της Σωλ. Κορίνθου

H επιστροφή της μετοχής των Σωληνουργείων Κορίνθου σε κανονικό καθεστώς διαπραγμάτευσης και η έξοδος από το καθεστώς επιτήρησης που εισήλθε από τις 6/3/2003, αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση της εισηγμένης. Ηδη έχει αρχίσει να αποδίδει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που εφαρμόζεται από τα στελέχη του ομίλου Βιοχάλκο με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Μπακούρη. Στο πλαίσιο της θετικής εξέλιξης αξίζει να σημειωθεί ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2006, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι πλέον μεγαλύτερα των συσσωρευμένων ζημιών. Επίσης η εισηγμένη εμφάνισε κέρδη έναντι ζημιών και αύξηση 43% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Επίσης για το 2006 υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών 350.000 τόνων χαλυβδοσωλήνων, ενώ η χρονιά κινείται θετικά, καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου ευνοεί την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων για την εξόρυξη και μεταφορά του. Η Σωληνουργεία Κορίνθου θυγατρική του Ομίλου Βιοχάλκο στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα είχε προχωρήσει στην υπογραφή 3 εμπορικών συμφωνιών με ισάριθμες εταιρείες διανομής φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, την Panhandle Eastern Pipe Line Co, την Enbridge Energy LTD και την Cheniere Creole Trail Pipeline LP, για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής. Το ύψος των εν λόγω συμβολαίων ανέρχεται σε 95,6 εκατ. δολάρια και αναλύεται σε 11,5 εκατ. δολάρια, 23,6 εκατ. δολάρια και 60,5 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, η δε εκτέλεσή τους αναμένεται να υλοποιηθεί το 2006 και εντός του α΄ εξαμήνου του 2007.