ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα νοικοκυριά μας απολαμβάνουν τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων της Ευρώπης

Από τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρώπη απολαμβάνουν τα εγχώρια νοικοκυριά. Αυτό υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Χρήστος Γκόρτσος σε αναφορά του στην τριμηνιαία έκδοση της ΕΕΤ, με αφορμή τα πρόσφατα στοιχεία της μελέτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις διαφορές επιτοκίων. Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας της ΕΕΤ, η απόκλιση των ελληνικών επιτοκίων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης δικαιολογείται με βάση πολλούς παράγοντες, όπως η σχετικά χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, το επίπεδο του πληθωρισμού (που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη), το σχετικά πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα, το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές (λόγω ιδίως μικρότερου μεγέθους και ορισμένες εξ αυτών λόγω παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων), καθώς και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας, που υποχρεώνουν τις τράπεζες να διατηρούν δίκτυο σε απομακρυσμένα σημεία του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας, προκειμένου να στηρίζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

– Αναλυτικά στο www.kathimerini.gr