ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώληση μετοχών της Telekom Srpske

Την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Telekom Srpske στην Telekom Srbija έναντι 646 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση των Σέρβων της Βοσνίας. Σημειωτέον ότι το 80% των μετοχών του αγοραστή ελέγχεται από την κυβέρνηση της Σερβίας και το υπόλοιπο 20% από τον ΟΤΕ. Το δεύτερο υψηλότερο τίμημα προσέφερε η Telekom Austria, της τάξεως των 467 εκατ. ευρώ. Η Telekom Srpske θεωρείται από τις πλέον ισχυρές εταιρείες του σερβικού τμήματος της Βοσνίας. Αποτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ και διαθέτει πελατολόγιο 345.000 συνδρομητών στη σταθερή τηλεφωνία και 572.000 στην κινητή. Σύμφωνα με εταιρεία ορκωτών λογιστών, η Telekom Srpske μαζί με τις BH Telekom και HT Mostar της Μουσουλμανικής – Κροατικής Ομοσπονδίας παρουσιάζουν συνολικές απώλειες 50 εκατ. ευρώ, ετησίως, λόγω της κακοδιαχείρισης.