ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία ΡΕΒΟΪΛ με την εταιρεία SHELL

Νέα συνεργασία ξεκίνησε η εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ με την εταιρεία SHELL. Η νέα συνεργασία άρχισε από τις 15 Νοεμβρίου 2006.

Η εν λόγω συνεργασία αφορά στην εξυπηρέτηση της SHELL από την εγκατάσταση της ΡΕΒΟΪΛ στη Νέα Καρβάλη, Καβάλας, η οποία θα αποθηκεύει και θα διακινεί καύσιμα ιδιοκτησίας της προς τους πελάτες της, μέσα από μία από τις πλέον σύγχρονες και αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις της Ελλάδας, η οποία σημειωτέον είναι πιστοποιημένη στη λειτουργία της κατά ISO 14001.

Η προαναφερθείσα είναι μια ακόμα συνεργασία της ΡΕΒΟΪΛ με μεγάλη εταιρεία του κλάδου των πετρελαιοειδών και έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες και πολύχρονες, όπως αυτές με τις εταιρείες BP, EKO, Jet Oil, Motor Oil Hellas, Avin Oil και Elin.