ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρησαν τα μεγέθη της Rilken A.E.

Μειωμένα κέρδη και πωλήσεις κατέγραψε στο εννεάμηνο η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων Rilken A.E., μέλος του ομίλου της Henkel. O κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,9% στα 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε 15,5 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία μετά το κλείσιμο του εργοστασίου σταμάτησε την παραγωγή για λογαριασμό της Henkel Hellas. Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «μετά την προσαρμογή της επίδρασης αυτής οι οργανικές εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,2% και ο τομέας των εξαγωγών λόγω της νέας πολιτικής που εφαρμόσθηκε παρουσίασε αύξηση 10,5%». Τα αποτελέσματα μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 13,7%, αφού διαμορφώθηκαν σε 297 χιλ. ευρώ έναντι 344 χιλ. ευρώ. O όμιλος παρουσίασε πωλήσεις 16,9 εκατ. ευρώ (προέρχονται αποκλειστικά από τη Rilken) μειωμένες κατά 16,3%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 67% και ανήλθαν σε 154 χιλ. ευρώ έναντι 474 χιλ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2005.