ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις πάνω από 20 εκατ. ευρώ για τα Πλαστικά Θράκης μέχρι τέλους του 2007

Η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, καθώς και η περαιτέρω διεύρυνση των πωλήσεων σε Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό αποτελούν τις βασικές επιχειρηματικές κινήσεις του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας.

Ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιωρής, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης σε χθεσινή παρουσίαση που έγινε στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, ανέφερε ότι πρόκειται να ολοκληρωθούν για τη διετία 2006-2007 συνολικές επενδύσεις ύψους 21 εκατ. ευρώ

Στόχος είναι κυρίως η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο της άκαμπτης συσκευασίας για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς και των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και η δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής μη υφαντών γαιωυφασμάτων στην Ξάνθη.

Επέκταση δικτύου

Επίσης η εταιρεία προωθεί και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων με τη συμμετοχή σε εμπορικές εταιρείες του εξωτερικού και την ισχυροποίηση του δικτύου πωλήσεων στη γαλλική αγορά, ενώ παράλληλα επιχειρεί την ενοποίηση κάποιων θυγατρικών προχωρώντας στην αναδιάταξη των παραγωγικών εγκαταστάσεων και στη μεταφορά τμήματος παραγωγής των μεγασάκων στη Βουλγαρία. Οσον αφορά στην επέκταση του δικτύου της υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης βρίσκεται σε συζητήσεις για εξαγορά αμερικανικής εμπορικής εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση των επενδύσεων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις θα έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2007, γεγονός που μεταφράζεται σε ενίσχυση του ενοποιημένου τζίρου της εταιρείας κατά 30 εκατ. ευρώ από το 2008 και ύστερα.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Ντάκα, οικονομικό διευθυντή του ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει στα 205 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσεως 2006, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10%, τα EBITDA του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 28,5 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 9,3 εκατ., σημειώνοντας απώλειες της τάξης του 7% σε σχέση με το 2005.