ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιοι είναι οι πρωταθλητές στον ελληνικό επιχειρηματικό στίβο

Σταθερά γίνεται λόγος τα τελευταία χρόνια για τις φτωχές επιδόσεις της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τις χαμηλές προσδοκίες από μια μεγάλη μερίδα ελληνικών επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετές δεκάδες εταιρείες, οι οποίες διακρίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, κατορθώνοντας μάλιστα να εμφανίζουν σημαντικά κέρδη καθώς και διαρκή αύξηση δραστηριοτήτων και πωλήσεων.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Stat Bank κατά την περσινή χρονιά επιβεβαιώθηκε και πάλι το γεγονός ότι το ελληνικό επιχειρείν κινείται με δύο ταχύτητες. Από τη μια πλευρά είναι οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να κερδίζουν πόντους στον ανταγωνισμό, να αναπτύσσονται και να περνούν τα ελληνικά σύνορα. Από την άλλη, βρίσκεται η πλειονότητα των εταιρειών, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, που χρόνο με το χρόνο συρρικνώνονται.

Η έρευνα της Stat Bank επιχειρεί θέτοντας μια σειρά από κριτήρια να ανακαλύψει τις επιχειρήσεις που το 2005 ξεχώρισαν και κατάφεραν να βελτιώσουν πωλήσεις και κέρδη, αλλά και βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες σε μια χρονιά που αποδείχθηκε συνολικά εξαιρετικά δύσκολη.

Η έρευνα βασίστηκε στην επιλογή μιας ομάδας εταιρειών και ζητούμενο ήταν, για τις εμπορικές εταιρείες, να έχουν πωλήσεις άνω των 7 εκατ. ευρώ το 2005, να είναι κερδοφόρες τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις, τα προ φόρου κέρδη να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ στην οικονομική χρήση του 2005, ο κύκλος εργασιών το 2005 να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 8%, η αύξηση των προ φόρου κερδών να υπερβαίνει το 6%, να υπάρχει αύξηση των μεικτών κερδών κατά τουλάχιστον 5%, η δανειακή επιβάρυνση να μην υπερβαίνει το 90% και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται πάνω από το 10%.

Για τις βιομηχανικές εταιρείες τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη ήταν: πωλήσεις άνω των 7 εκατ. ευρώ το 2005, κερδοφόρες οι δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις, προ φόρων κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ το 2005, αύξηση τζίρου τουλάχιστον κατά 6%, αύξηση κερδών πάνω από 10%, θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, δανειακή επιβάρυνση μικρότερη του 90% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων πάνω από το 2%. Οπως σημειώνει η Statbank, οι εταιρείες θα έπρεπε να πληρούν όλα τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. Ετσι υπάρχουν και επιχειρήσεις που είχαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα είτε επειδή ο τζίρος τους αυξήθηκε με μικρότερο ρυθμό είτε διότι δεν πληρούν ένα από τα υπόλοιπα κριτήρια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι μεταξύ των επιχειρήσεων που βρέθηκαν να πληρούν τα κριτήρια βρίσκονται όλων των ειδών οι επιχειρήσεις: περιλαμβάνονται εταιρείες αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων, συνεταιρισμοί, εισηγμένες και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, πλουραλισμός υπάρχει και σε επίπεδο κλάδων.

Συμμετοχή κλάδων

Ετσι, προκύπτει πως από τα αποτελέσματα στο χώρο του εμπορίου σημαντική είναι η συμμετοχή του κλάδου της ένδυσης, των φαρμάκων και καλλυντικών και δευτερευόντως των σούπερ μάρκετ και της πληροφορικής.

Εντονη παρουσία έχουν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ειδικά εκείνες που έχουν έντονη εξωστρέφεια. Μεταξύ αυτών στις πρώτες θέσεις βρίσκεται η Ιντραλότ, η Νεοχημική Frigoglass, η Flexopack κ.ά.

Ισχυρή είναι η παρουσία και του φαρμακευτικού κλάδου. Για μια ακόμη χρονιά ανοδικές εμφανίζονται οι επιδόσεις επιχειρήσεων, όπως οι: Vianex του κ. Π. Γιαννακόπουλου, η Γερολυμάτος και η Abott Laboratories. Γενικά σημαντική είναι η παρουσία τόσο στο εμπόριο όσο και στη βιομηχανία, στον κλάδο της υγείας, καθώς πέρα από τις φαρμακευτικές υπάρχουν επίσης σημαντικές «εκπροσωπήσεις» από το χώρο των ιατρικών μηχανημάτων και του φαρμακευτικού υλικού.