ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ευρυζωνικές υποδομές, υπόθεση για δύο «παίκτες»

Σε παιχνίδι για δύο μετετράπη τελικώς ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση ευρυζωνικών υποδομών στην περιφέρεια, με τις Hellas On Line (HOL) και FORTHnet να επικρατούν στις πέντε από τις επτά περιοχές, στις οποίες είχε χωριστεί η χώρα. Ο διαγωνισμός συνέβαλλε, πάντως, και στην είσοδο ενός νέου «παίκτη» στην εγχώρια αγορά καθώς η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) επικράτησε της FORTHnet στην περιοχή 5 (περιλαμβάνει τη Δυτική Μακεδονία και τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου). Στα αζήτητα παρέμεινε η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος καθώς ουδείς ενδιαφέρθηκε να εγκαταστήσει ευρυζωνικές υποδομές παρά τη γενναία επιδότηση που προσέφερε η κυβέρνηση μέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ). Ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο αφού μόλις πέντε επιχειρήσεις είχαν ενδιαφερθεί για το σύνολο της χώρας.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ), που είχε αναλάβει τη διενέργεια του διαγωνισμού, συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ, αποφάσισε: Την κατακύρωση των περιοχών 6 και 7 (βλ. πίνακα) στη FORTHnet η οποία ήταν και ο μοναδικός ενδιαφερόμενος, με τον προϋπολογισμό για την εγκατάσταση υποδομών να ανέρχεται σε 28,4 και 27,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Η HOL, η οποία πρόσφατα μεταβιβάστηκε στη ρωσική Comstar, μέλος του ομίλου Sistema, κέρδισε τις περιοχές 1, 2 και 4, προϋπολογισμού 25,9, 28,9 και 30,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» κατά 50%, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Οι ανάδοχοι πρέπει μέσα σε διάστημα δύο ετών να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των έργων τα οποία περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων (οπτικών ινών, κλπ) που θα επιτρέπουν την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (δηλαδή μόνιμων συνδέσεων στο Διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες) στην ελληνική περιφέρεια και την ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τα συγκεκριμένα έργα θεωρούνται «στοίχημα» τόσο για τις εταιρείες που κέρδισαν το διαγωνισμό, όσο και για τη ρυθμιστική αρχή των τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ). Τα στελέχη των εταιρειών υποστηρίζουν ότι «πρόκειται να κριθεί το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων και ΟΤΕ». Οι σχέσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε φάση όξυνσης με σημείο αιχμής τις νέες υπηρεσίες των εναλλακτικών (μέσω συνεγκατάστασης και αδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου) που επιτρέπουν στους καταναλωτές να μην πληρώνουν πλέον το πάγιο στον οργανισμό. Στα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Μεταφορών αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού καθώς συνδέεται με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ενίσχυσης της ευρυζωνικότητας. Επιπλέον, θα συμβάλλει και στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, σε μια περίοδο που το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» βρίσκεται αντιμέτωπο με απώλειες εκατοντάδων εκατ. ευρώ εξαιτίας καθυστερήσεων στα έργα πληροφορικής.