ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Λήγει τη Δευτέρα η πρόταση της Τραμουντάνα για Notos Com

Την προσεχή Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2006, λήγει η δημόσια πρόταση της Τραμουντάνα Συμμετοχών για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Notos Com έναντι τιμήματος 3,54 ευρώ ανά μετοχή. Με σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία ενημερώνει ότι η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί την 19η Δεκεμβρίου 2006, ενώ για το σύνολο των όρων της δημόσιας πρότασης οι μέτοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο Πληροφοριακό Δελτίο της Τραμουντάνα Συμμετοχών Α.Ε., που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 8 Νοεμβρίου 2006 και διατίθεται δωρεάν στο δίκτυο καταστημάτων της Alpha Βank στην Ελλάδα. Εξάλλου, μετά την αγορά 259.058 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, έναντι ποσού 3,54 ευρώ ανά μετοχή, στις 6 Δεκεμβρίου, το ποσοστό της Τραμουντάνα Συμμετοχών επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Notos Com διαμορφώθηκε σε 12,5246% από 12,1601%.

Σε θυγατρική της Cosmote 330.066 μετοχές της Γερμανός

Η Cosmote, με επιστολή της στο Χρηματιστήριο, ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της Cosmoholding Cyprus LTD απέκτησε 330.066 κοινές ονομαστικές μετοχές της Γερμανός ΑΒΕΕ, κατόπιν συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακά στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την απόκτηση των εν λόγω μετοχών, το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της Cosmote στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Γερμανός ΑΒΕΕ ανέρχεται περίπου σε 89,20%.