ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ: Αβεβαιότητα στην αγορά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

VLCC. Με την Ευρώπη σε υψηλές θερμοκρασίες, συγκρινόμενες ίσως με αντίστοιχες αρκετών δεκαετιών πριν, όλοι υποσυνείδητα γνωρίζουμε τον λόγο της αγοράς των VLCC’s στα W/S 55-60 και ένα χρόνο πριν στα W/S 200. Εύλογα παραμένει το ερώτημα της περαιτέρω πορείας της αγοράς τους, όταν για κάθε φορτίο έχουμε τουλάχιστον 6-8 προσφορές με χαμηλότερη ναύλωση Αραβικός / Ερυθρά θάλασσα στα W/S 47,5.

Στον Ατλαντικό η αγορά μονοπωλείται από τα διπλού τοιχώματος VLCC με αποτέλεσμα να εμφανίζεται αρκετά πιο σταθεροποιημένη.

Στα W/S 90 – 100 διαπραγματεύονται τα ταξίδια προορισμού ΗΠΑ/Ευρώπης, ενώ τα ταξίδια με προορισμό Απω Ανατολή, προτιμώμενα και από αυτά θέσης Ειρηνικού, παρουσιάζουν πτωτική τάση.

Ανησυχητικό και το στοιχείο της αγοράς των Suezmax από τα W/S 135-140 στα W/S 107,5, αποτελώντας συνενώσεις φορτίων Suezmax σε φορτία VLCC’s.

Με εναπομείνοντα 50-55 φορτία VLCC’s μέχρι το τέλος του έτους από Αραβικό Κόλπο, αλλά και με ιδιαίτερη προσφορά τονάζ, είναι βέβαιο ότι η αγορά δεν έχει «momentum» ανόδου.

Τα μονού τοιχώματος πλοία είναι έτοιμα να αποδεχθούν τα προσφερόμενα επίπεδα αποφεύγοντας ημέρες αναμονής, επιδιώκοντας ουσιαστικά απασχόληση ανεξαρτήτως λιμένος προορισμού, ενώ τα διπλού τοιχώματος απρόθυμα αποδέχονται αργότερες ημερομηνίες φόρτωσης, ιδιαίτερα τα υποναυλωμένα πλοία των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών.

Καταλήγοντας, ορισμένοι ναυλομεσιτικοί κύκλοι θεωρούν ότι η αγορά έχει διαπιστώσει τα χαμηλα επίπεδα, αναμένοντας βελτίωση τόσο σε Αραβικό Κόλπο όσο και Ατλαντικό, αγνοώντας ότι εκτός της προσφοράς / ζήτησης σημαντικό επίσης στοιχείο είναι και η διαίσθηση της μελλοντικής πορείας η οποία μέλλει να διαπιστωθεί.

SUΕΖΜΑΧ

Η υποτονικότητα διατηρείται με τη Μεσόγειο και στα φορτία 135.000 τόνων να διαπραγματεύεται σε επίπεδα του W/S 95.

Η CLEARLAKE, με φόρτωση 14 Δεκεμβρίου Ρωσία και εκφόρτωση Β. Ευρώπη – Μεσόγειο, ναύλωσε το M/T «OTTOMAN NOBILITY» στα W/S 87,5, ενώ η ALPINE, με φόρτωση 29 Δεκεμβρίου και ίδιο προορισμό, ναύλωσε το M/T «BESIKTAS DARDAN» στα W/S 94.

Η KMG για άμεσες ημερομηνίες φόρτωσης Μαύρη Θάλασσα και εκφόρτωση Μεσόγειο ναύλωσε το M/T «INCEBORG» στα W/S 135.

Ιδια εικόνα και σε Δυτ. Αφρική, με περιορισμένο αριθμό ναυλώσεων. Η PETROBRAS για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 26 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση Β.Ευρώπη-Μεσόγειο ναύλωσε το M/T «ASTRO PHOENIX» στα W/S 110.

Η SUN, και σε αντικατάσταση πλοίου εκτός laycan, ναύλωσε το M/T «NORDIC JUPITER» για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 22 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση ανατ. ακτή Β. Αμερικής στα W/S 130.

Υποτονική εικόνα και σε Β. Ευρώπη με την CONOCO να ναυλώνει το M/T «NAVIGATOR» στα W/S 100 για μεταφορά 135.000 τόνων με φόρτωση 25 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση ανατ. ακτή Β. Αμερικής σε αντικατάσταση του M/T «VLADIMIR ΤΙΚΗΟΝΟV».

ΑFRΑΜΑΧ

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η αγορά της Μεσογείουμε τις τελευταίες ναυλώσεις κυκλικών φορτίων μεγέθους 80.000 τόνων να διαπραγματεύονται σε επίπεδο του W/S 127,5-130, ενώ ναυλώσεις από Μαύρη Θάλασσα διαπραγματεύονται σε επίπεδο του W/S 130.

Η ST SHIPPING ναύλωσε το M/T «FALSTER SPIRIT» για μεταφορά 80.000 τόνων με φόρτωση 26-27 Δεκεμβρίου Novorossisk (Ρωσία) και εκφόρτωση Μεσόγειο στα W/S 127,5.

H CSSA για μεταφορά 80,000 τόννων με φόρτωση 16 Δεκεμβρίου Αίγυπτο και εκφόρτωση Μεσόγειο ναύλωσε το M/T «SEAPACIS» στα W/S 120, ενώ η VITOL για ίδιο φορτίο με φόρτωση 22 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση Μεσόγειο – Β.Ευρώπη ναύλωσε το M/T «CERAM SEA» στα W/S 122,5.

Αντίθετη η εικόνα σε Β. Ευρώπη με τα χαμηλά να διατηρούνται. Η NAVION και για μεταφορά 90.000 τόνων με φόρτωση 8 Δεκεμβρίου Νορβηγία και εκφόρτωση Ιταλία ναύλωσε το M/T «FUCSIA» στα W/S 85 ενώ το M/T «MINERVA LISA» για μεταφορά 100.000 τόνων με φόρτωση 18 Δεκεμβρίου Βαλτική και εκφόρτωση Β. Ευρώπη ναυλώθηκε στα W/S 97,5.

Σταθερή η αγορά τους σε Καραϊβική με τη SHELL να ναυλώνει το M/T «GEN. CONSTANTINE» για μεταφορά 70,000 τόννων με φόρτωση 13 Δεκεμβρίου ανατ. ακτή Μεξικού και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής στα W/S 185, ενώ η URSA για ίδιο φορτίο με φόρτσωη 13 Δεκεμβρίου Κολομβία και ίδιο προορισμό ναύλωσε το M/T «PETROVSK» στο ίδιο επίπεδο.

Στα μικρότερα μεγέθη η TRAFIGURA για μεταφορά 50,000 τόννων με φόρτωση 15 Δεκεμβρίου Εκουαντόρ και εκφόρτωση δυτ. Ακτή Αμερικής ναύλωσε το M/T «NEAPOLIS» στα W/S 237,5 ενώ η ST SHIP για ίδιο φορτίο με φόρτωση 17 Δεκεμβρίου και ίδιο προορισμό ναύλωσε το M/T «OVERSEAS JADEMAR» στα ίδια επίπεδα.