ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάθαρση από την Ε.Ε. για τις εταιρείες χημικών

Προβληματισμός υπάρχει σε αρκετές εταιρείες χημικών, ειδικά των μικρομεσαίων, λόγω των σημαντικών που προοιωνίζεται για τον κλάδο των χημικών βιομηχανιών το σχέδιο κανονισμού REACH. Το σχέδιο REACH, ήτοι Καταχώριση (Registration), Αξιολόγηση (Evaluation), Αδειοδότηση (Authorization) των Χημικών Ουσιών (of Chemicals), πρόκειται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες και θα προβλέπει την κατάργηση και υποχρεωτική αντικατάσταση πολλών χημικών ουσιών, γεγονός το οποίο αφενός επιβαρύνει πολλές εταιρείες με κόστος, αφετέρου κάποιες εταιρείες μπορεί να οδηγηθούν σε μαρασμό.