ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα χέρια ολίγων ο κλάδος τροφίμων

Επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, όπου αριθμητικά κυριαρχούν οι «μικρές», αλλά τα κέρδη βρίσκονται στα χέρια μιας εξαιρετικά ολιγάριθμης ομάδας εταιρειών. H υψηλή συμμετοχή εξάλλου των μικρών επιχειρήσεων -φαινόμενο που χαρακτηρίζει γενικά τις χώρες της Νότιας Ευρώπης- εξηγεί τις ουσιαστικές διαφορές που εμφανίζει ο κλάδος σε σχέση με τον «Ευρωπαίο ομόλογό» του και εντοπίζονται κυρίως στην αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με τη μέση ευρωπαϊκή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.