ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νέο σχέδιο κανονισμού REACH προβληματίζει τις εταιρείες χημικών

Προβληματισμός υπάρχει σε αρκετές εταιρείες χημικών, ειδικά των μικρομεσαίων, λόγω των σημαντικών αλλαγών που προοιωνίζεται για τον κλάδο των χημικών βιομηχανιών το σχέδιο κανονισμού REACH. Το σχέδιο REACH ήτοι Καταχώριση (Registration), Αξιολόγηση (Evaluation), Αδειοδότηση (Authorization) των Χημικών Ουσιών (of Chemicals), πρόκειται να ψηφιστεί στις επόμενες μέρες και θα προβλέπει την κατάργηση και υποχρεωτική αντικατάσταση πολλών χημικών ουσιών, γεγονός το οποίο αφενός επιβαρύνει πολλές εταιρείες με κόστος, αφετέρου κάποιες εταιρείες να οδηγηθούν σε μαρασμό μη διαθέτοντας κάποια εναλλακτική λύση.

Το εν λόγω σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί για ψήφιση στις 14-15 Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα προβλέπει τον έλεγχο 30.000 περίπου ουσιών, οι οποίες κυκλοφορούν στην Ε.Ε. μέσα στα επόμενα 11 χρόνια. Ο κανονισμός REACH αναμένεται να ισχύσει από τον Απρίλιο του 2007.

Οι εκπρόσωποι του εν λόγω κλάδου και ειδικά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, προσπαθεί να πετύχει μέσα από διαβουλεύσεις, οι οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διαρκέσει περισσότερο από πέντε χρόνια, μια συμβιβαστική λύση ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πίεση από κοινωνικές οργανώσεις, ώστε η Ε.Ε. να είναι ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά στην καταχώριση των επιτρεπόμενων ουσιών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, η εφαρμογή του REACH αναμένεται να επιβαρύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις κατά 160 έως 300 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, βάσει έρευνας που έχει εκπονήσει ο Σύνδεσμος, το άμεσο κόστος για την καταχώριση χημικών θα επηρεάσει περί τις 50 επιχειρήσεις που παράγουν χημικές ουσίες, αλλά θα διαχυθεί στο σύνολο της ευρύτερης αγοράς χημικών (πλαστικά, χρώματα, καλλυντικά, κρεμοσάπουνα, απορρυπαντικά κ.ά.).

Οικονομικά στοιχεία

Ο κλάδος των χημικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ελληνικής μεταποίησης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα αυξημένο εξαγωγικό προσανατολισμό. Σύμφωνα με τους δείκτες παραγωγής που καταρτίζει η ΕΣΥΕ, η συνολική παραγωγή του κλάδου την περίοδο 2000-2005 αυξήθηκε κατά 20,4%, με μέσο ρυθμό της τάξης του 3,8% ετησίως.

Αν και το 2005 ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής χημικών είναι χαμηλότερος, στο 1,9%, εντούτοις το γεγονός ότι το σύνολο της μεταποιητικής παραγωγής κατέγραψε πτώση της τάξης του 0,8%, αλλά και η άνοδος της παραγωγής χημικών κατά 6,6% την περίοδο 2004/2003, φανερώνουν τον έντονο δυναμισμό του κλάδου. Επίσης, οι εξαγωγές χημικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα 2,02 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 23%. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία 294 παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των χημικών, και τα οποία συγκέντρωσε η Hellastat, το 2005 η αγορά παρουσίασε στασιμότητα, όμως διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα τα οποία είχε διαμορφώσει το 2004. Η συγκέντρωση στον κλάδο είναι περιορισμένη, καθώς το 2005 οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις «παρήγαγαν» το 29% των συνολικών εσόδων, αλλά και το 34% των κερδών.

Το 76,5% των εταιρειών είναι κερδοφόρες, με τις επιχειρήσεις όμως που παρουσίασαν μείωση κερδών σε σύγκριση με το 2004 να αποτελούν την πλειοψηφία (58% των κερδοφόρων). Αρνητικό επίσης είναι το γεγονός ότι 27 ζημιογόνες επιχειρήσεις ήταν κερδοφόρες το 2004.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, με 515 δισ. ευρώ ετήσιο τζίρο, είναι ζωτικής σημασίας για την Ε.Ε. με 36.000 εταιρείες που απασχολούν άμεσα 1,7 εκατομμύρια και έμμεσα 2 εκατομμύρια εργαζομένους.