ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

WiFi HotSpots: νέο πλεονέκτημα του OTE στις τουριστικές επιχειρήσεις

Τώρα ο ΟΤΕ δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και των συναφών του υπηρεσιών να προσφέρουν στους επισκέπτες – πελάτες τους ένα επιπλέον πλεονέκτημα: την Υπηρεσία Ελεγχόμενης Τοπικής Ασύρματης Πρόσβασης (WiFi Hotspots). Η υπηρεσία που διαθέτει ο ΟΤΕ απευθύνεται σε ξενοδοχεία, καφετέριες, συνεδριακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, μαρίνες, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.ά. και ανταποκρίνεται στην ανάγκη των πελατών τους που επιθυμούν να έχουν εύκολη, άμεση και οικονομική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χωρίς να είναι ανάγκη να είναι συμβεβλημένοι με ένα συγκεκριμένο πάροχο. Ο ΟΤΕ σχεδιάζει, προμηθεύει και εγκαθιστά το τοπικό δίκτυο WiFi HotSpot στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όπως επίσης παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και ευέλικτης χρέωσης της ασύρματης πρόσβασης στο Internet. Τα τοπικά αυτά δίκτυα ονομάζονται HotSpots και επιτρέπουν τη σύνδεση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ή PDAs) στο Internet με χρήση της τεχνολογίας ασύρματης δικτύωσης WiFi.

O τελικός χρήστης του συστήματος (π.χ. πελάτης του ξενοδοχείου / καφετέριας ή συμμετέχων σε συνέδριο σε συνεδριακό χώρο) που επιθυμεί να έχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet με τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (ή PDA του), προμηθεύεται έναν «κωδικό πρόσβασης», που περιλαμβάνει ένα user name και ένα password και εκδίδεται από τον ιδιοκτήτη του ΗοtSpot μέσω της υπηρεσίας του ΟΤΕ. Ο «κωδικός» αυτός είναι ενεργός είτε για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είτε για σύνδεση αορίστου χρόνου («pay as you go»). Ετσι, μπορεί κανείς ή να προπληρώσει το χρόνο σύνδεσής του στο Internet κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ή να πληρώσει εκ των υστέρων τη χρήση του βάσει της διάρκειάς της. Πέραν των πλεονεκτημάτων του τελικού χρήστη, ο ΟΤΕ δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση που προσφέρει την υπηρεσία να απολαύσει μια σειρά από οφέλη. Ετσι, η ευέλικτη υπηρεσία WiFi του ΟΤΕ δίνει στον ιδιοκτήτη του HotSpot τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες του μια σύγχρονη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, να αποκτήσει ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του και να δημιουργήσει πηγή εσόδων για την επιχείρηση. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του HotSpot μπορεί να εκμεταλλευτεί την υπηρεσία εμπορικά καθορίζοντας ο ίδιος την τιμολογιακή πολιτική χρέωσης της πρόσβασης στο Internet σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών του ανά περίπτωση. Ειδικότερα, η υπηρεσία προσφέρει στην επιχείρηση τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: παροχή προπληρωμένης χρήσης Inter-net, χρέωση με βάση το χρόνο χρήσης (φιλοσοφία «pay as you go»), φιλικό περιβάλλον εποπτείας και διαχείρισης της πλατφόρμας, δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης κωδικών, δυνατότητα διαφορετικής ανά περίπτωση χρέωσης.

Τι είναι τα WiFi ΗotSpots

Τα ασύρματα τοπικά Δίκτυα, γνωστά ως Wireless Fidelity (WiFi) Hotspots, αποτελούν σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Internet βασισμένα στην τεχνολογία Wireless Ethernet. Η κυριότερη χρήση της τεχνολογίας WiFi είναι η παροχή υπηρεσιών hotspot και συγκεκριμένα η διάθεση ασύρματων υπηρεσιών broadband internet σε δημόσιους κλειστούς ή ανοικτούς χώρους. Στους συγκεκριμένους χώρους, η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη στο Internet μέσω του προσωπικού του υπολογιστή (ή του PDA) κάνοντας χρήση της ασύρματης σύνδεσης.