ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απελευθερώνονται τον Ιανουάριο οι ανοικτές πωλήσεις μετοχών

Απελευθερώνεται από τον Ιανουάριο ο δανεισμός τίτλων στα παράγωγα και τίθενται σε ισχύ οι ανοικτές πωλήσεις (short selling) για τις μετοχές του Ftse 20 και του Mid Cap 40.

Οπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ Σωκράτης Λαζαρίδης: «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τους κανονισμούς, που αποσύρουν τον κανονισμό flat-tick επί των ανοιχτών πωλήσεων και εισάγει τον διμερή δανεισμό μετοχών, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο». Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters o κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα ο δανεισμός μετοχών ήταν δυσχερής ιδίως για τους ξένους επενδυτές. Από τον Ιανουάριο, ο δανεισμός μετοχών θα απελευθερωθεί ώστε να εναρμονιστεί με τις διεθνείς πρακτικές, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα που ανέφερε πρόσφατα ο FTSE σε έκθεσή του.

Οι επενδυτές βραχυπρόθεσμων θέσεων -επενδυτές που πωλούν μετοχές τις οποίες δεν κατέχουν με την ελπίδα ότι θα τις αγοράσουν στη συνέχεια σε χαμηλότερη τιμή- δεν θα υπόκεινται στον εν λόγω κανονισμό flat-tick που απαγόρευε αυτήν την πρακτική σε μια πτωτική αγορά, αλλά θα μπορούν να προβαίνουν σε ανοικτές πωλήσεις σε πτωτική αγορά και χωρίς να έχουν δανειστεί τους τίτλους προκαταβολικά.

Διμερής δανεισμός

Σύμφωνα με το κ. Λαζαρίδη «έως τώρα οι επενδυτές που επιθυμούσαν να κάνουν ανοιχτές πωλήσεις μπορούσαν να δανειστούν τίτλους από το αποθετήριο, όπου η ποσότητα ήταν συνήθως ανεπαρκής και οι δανειζόμενοι δεν μπορούσαν να διαπραγματευτούν το κόστος – τον τόκο. Το χρηματιστήριο θα επιτρέψει τον διμερή δανεισμό μετοχών τον Ιανουάριο. «Ο κανονισμός που απαιτεί από τους επενδυτές που πραγματοποιούν ανοιχτές πωλήσεις σε θέσεις να έχουν δανειστεί εκ των προτέρων τους τίτλους θα αρθεί. Οι μετοχές θα πρέπει να ανήκουν στον πωλητή την ημέρα του διακανονισμού.

Ακόμη ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «το χρηματιστήριο θα επιμηκύνει τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures, options) από μηνιαία σε συμβόλαια τρίμηνης λήξης προκειμένου να μειωθούν τα κόστη. Η λογική είναι να μειωθεί το κόστος για τον τελικό χρήστη και μικρότερη η ανάγκη για μετακύλιση θέσεων (rollover).