ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών

Τη σύντμηση του διαστήματος που απαιτείται για την εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας ανακαλείται η άδεια, στα τρία χρόνια, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που δόθηκε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση. Το διάστημα των τριών χρόνων δύναται να παραταθεί στα έξι, το πολύ χρόνια και μόνο μετά από άδεια της Εποπτικής Αρχής. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η αρμοδιότητα της εκκαθάρισης όταν πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία της οποίας ανακαλείται η άδεια, μεταφέρεται απευθείας στο Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο διορίζεται ως εκκαθαριστής για όλους τους κλάδους ασφάλισης ζωής και ζημιών και συνεπώς για το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού.

Με τον τρόπο αυτό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει για τον περιορισμό του χρόνου εκκαθάρισης, που μέχρι σήμερα έφθανε ακόμη και τα 20 χρόνια και οδηγούσαν στην εξανέμιση του προϊόντος της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Οι σχετικές ρυθμίσεις εισάγονται με νέο κεφάλαιο που προστίθεται στον βασικό νόμο 400 που διέπει την ασφαλιστική νομοθεσία και καθορίζει τις αρμοδιότητες του Επικουρικού Κεφαλαίου. Μεταξύ αυτών ο διορισμός του ειδικού εκκαθαριστή, τον οποίο μπορεί να ανακαλεί ή να αντικαθιστά, αλλά και «η σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων από το σύνολο της κατά κλάδο ασφαλιστικής τοποθέτησης». Με σχετικό άρθρθο εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός της συνέλευσης των πιστωτών που έχουν ασφαλιστικές απαιτήσεις, στόχος της οποίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών της ασφαλιστικής εκκαθάρισης για την αποφυγή βλάβης των συμφερόντων της. Σε άλλο άρθρο προβλέπεται επίσης η απαγόρευση αναβίωσης ασφαλιστικής εταιρείας, οποία έχει λυθεί και έχει τεθεί σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης λόγω ανάκλησης.

Εντονες διαμαρτυρίες των εργαζομένων

Την αντίδραση της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος, έχει προκαλέσει η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο βάσει της οποίας οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας έχουν προνόμιο για το σκέλος που αφορά τους δεδουλευμένους μισθούς για 5 μήνες από την ελεύθερη και μόνο περιουσία της επιχείρησης και όχι από την ασφαλιστική τοποθέτηση. Η σχετική πρόβλεψη σύμφωνα με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Αθ. Καραμήτρου, αθετεί προηγούμενη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, βάσει της οποίας οι απαιτήσεις από σχέσεις εξαρτημένης εργασίας θα είχαν προνόμιο επί του συνόλου της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης εξαιρουμένων των μαθηματικών αποθεμάτων. Οπως σημειώνει η κ. Καραμήτρου η διάταξη περιορίζει στο ελάχιστο των 5 μηνών το σχετικό δικαίωμα και επιπλέον καταργεί το δικαίωμα στην αποζημίωση, ενώ τέλος σε άλλη παράγραφο ο νομοθέτης εισάγει ρύθμιση που τροποποιεί τον νόμο 212/20 για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης.