ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκληρή μάχη στα στεγαστικά επιτόκια προβλέπει η Citibank

Οξυνση του ανταγωνισμού στις τράπεζες προβλέπει ο γενικός διευθυντής του Consumer Group της Citibank, με αρμοδιότητες Ελλάδος, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, κ. Χρήστος Βασιλειάδης.

Ο κ. Βασιλειάδης εκτιμά ότι ανταγωνισμός των τραπεζών θα επικεντρωθεί στον τομέα της στεγαστικής πίστης όπου αναμένεται περαιτέρω μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων. Αντίθετα δεν προβλέπει σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της στεγαστικής πίστης.

Σε ό, τι αφορά την παρουσία της Citibank στην Ελλάδα στόχος του ομίλου είναι η διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων της στα 100 έως το 2008, ενώ σε ό, τι αφορά το μερίδιο αγοράς στόχος είναι αυτό να ανέλθει στο 5%. Η ανάπτυξη της Citibank θα γίνει οργανικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα τα στελέχη της τράπεζας απέκλεισαν το ενδεχόμενο εξαγοράς. «Οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών, ενώ παράλληλα η ελληνική αγορά είναι μικρή σε μέγεθος» σημείωσαν.

Η Citibank στη χώρα μας διαθέτει μερίδιο αγοράς 18% βάσει του συνολικού τζίρου των καρτών και 12% βάση των αριθμό καρτών. Ισχυρή είναι η παρουσία της και στο τομέα των επενδυτικών προϊόντων, όπου σύμφωνα με στελέχη της Citibank, το μερίδιο διαμορφώνεται σε 5,5%.

Τέλος, τα στελέχη της Citibank στην Ελλάδα δεν αποκλείουν νέα μικρή άνοδο των ευρωεπιτοκίων στο πρώτο εξάμηνο του 2007.