ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ: αυξήσεις στο ενιαίο τιμολόγιο

Αυξήσεις σε ορισμένα από τα υλικά του ενιαίου τιμολογίου δρομολογεί το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να προσεγγίσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Η εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου θεωρείται ότι έχει περιορίσει τις αυθαίρετες αυξομειώσεις στις κοστολογήσεις των έργων, ωστόσο οι εργολήπτες υποστηρίζουν ότι ο χειρισμός του θέματος πρέπει να αναληφθεί από ξεχωριστό φορέα, όπως το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών.

Η κοστολόγηση των έργων ήταν το θέμα ημερίδας που οργάνωσε χθες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνέχεια του μεγάλου συνεδρίου για τα Δημόσια Εργα. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ, γενικός γραμματέας Δημοσίων Εργων κ. Δημ. Κατσιγιάννης, υποστήριξε την έγκριση ενιαίων τιμολογίων, σημειώνοντας πως βοήθησαν στην «απεξάρτηση από αναχρονιστικές αντιλήψεις για τα δημόσια έργα, στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας των έργων». Μάλιστα, ο διευθυντής του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Επαμ. Αγγέλης σημείωσε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε τελικό στάδιο επικαιροποίησης όσων τιμών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων ζήτησαν αλλαγές στον τρόπο κοστολόγησης των έργων, θεωρώντας αδικαιολόγητες πολλές από τις σημερινές αιτιολογήσεις του ενιαίου τιμολογίου. Επίσης, πρότειναν να ανατεθεί στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών η διαχείριση του τιμολογίου των δημοσίων έργων.