ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδικά ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών

Αύξηση των πωλήσεων, ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας κεφαλαίων, υποχώρηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και ενίσχυση του καθαρού περιθωρίου κέρδους καταγράφει την περίοδο 1999-2005 ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών, σύμφωνα με σχετική ανάλυση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι πωλήσεις του κλάδου πετρελαιοειδών (σε αξία) μετά τη σημαντική αύξηση (+40,9%) το 2000 κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά το 2001, σημειώνοντας πτώση 6,9%. Στη συνέχεια όμως ανέκαμψαν καταγράφοντας αύξηση 1,2% το 2002, 14,4% το 2003, 7,6% το 2004, ενώ το 2005 ενισχύθηκαν σε ποσοστό 22,2% λόγω της σημαντικής αύξησης των διεθνών τιμών. Τα μεικτά κέρδη των εταιρειών του κλάδου υποχώρησαν κατά 0,5% το 2005 σε σχέση με το 2004 λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους CIF, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 80,5% λόγω του περιορισμού του διοικητικού κόστους και της μείωσης του φορολογικού συντελεστή. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανά λίτρο ανέρχονται σε 0,7 λεπτά το 2005 από 0,3 λεπτά το 1999. Η καθαρή θέση των επιχειρήσεων αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,7%. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ενισχύονται με ταχύτερο ρυθμό από την καθαρή θέση που ισούται με 15,3% ετησίως, την περίοδο 1999-2005. Η εξάρτηση των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών ενισχύεται περαιτέρω με την αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 12,4% ετησίως. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός το 2005 είναι 1,8 φορές υψηλότερος του συνολικού μακροπρόθεσμου. Θετική εξέλιξη, σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΟΒΕ, αποτελεί η φθίνουσα πορεία της σχέσης αυτής (βραχυπρόθεσμος-μακροπρόθεσμος δανεισμός) καθώς το 1999 ο πρώτος είναι 2 φορές υψηλότερος του τελευταίου.