ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεσμεύσεις Μπεχράκη προς ξενοδόχους Αθηνών – Αττικής

Τρία σημαντικά θέματα για την πιο εύρυθμη λειτουργία της ξενοδοχειακής αγοράς της Αθήνας δεσμεύθηκε ότι θα διευθετήσει ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Θ. Μπεχράκης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με το προεδρείο της Ενωσης Ξενοδοχείων Αθηνών – Αττικής.

Τα θέματα αφορούσαν την ελεγχόμενη στάθμευση έμπροσθεν των ξενοδοχείων, την τοποθέτηση μεγάλων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων κοντά σε ξενοδοχεία και εξέτασης του ζητήματος των Τελών Παρεπιδημούντων που καταβάλλουν οι ξενοδοχειακές μονάδες στον δήμο.

Ειδικότερα, το προεδρείο της Ενωσης στο πλαίσιο των πρόσφατων μέτρων για την ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας επισήμανε ότι δεν διαφαίνεται ξεκάθαρα η οριοθέτηση χώρου έμπροσθεν ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων της ελεγχόμενης στάθμευσης, με σκοπό τη στάση των τουριστικών λεωφορείων και Ταξί για την αποβίβαση των τουριστών.

Ο κ. δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα επιληφθεί του θέματος και αυτή τη στιγμή ο διαχειριστής του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης εκπονεί μελέτη για τη διαγράμμιση, επιπλέον, 1.000 ειδικών θέσεων στάθμευσης για τις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής. Επίσης, ο κ. Μπεχράκης δεσμεύθηκε ότι παρ’ όλο που θα οριοθετηθεί μεγαλύτερος χώρος έμπροσθεν των ξενοδοχείων για τα τουριστικά λεωφορεία (λόγω του μήκους τους), η χρέωση από τον δήμο θα είναι η γνωστή πάγια που θα ισχύει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Οι θέσεις αυτές θα αστυνομεύονται από τη Δημοτική Αστυνομία.

Επίσης, κατατέθηκε πρόταση για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 6 τόνων για ορισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου δραστηριοποιούνται πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και υφίσταται έντονο πρόβλημα συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμάτων.

Για το τέλος Παρεπιδημούντων τονίσθηκε από την πλευρά του προεδρείου της Ενωσης ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής καταβάλλουν προς τον δήμο ειδικό φόρο 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Ο εν λόγω φόρος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής με έργα υποδομής, άλλες δράσεις για την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών, τη γενικότερη προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής κ.λπ. Επειδή μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει με σαφήνεια το ύψος του εισπραχθέντος ποσού από τον ειδικό αυτό φόρο, αλλά ούτε και ποιο ποσοστό αυτού μεταφράζεται σε έργα ανταποδοτικότητας, ο κ. δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα προβεί σε ειδική μελέτη για να βρεθεί λύση στο παραπάνω πρόβλημα της ανταποδοτικότητας.