ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα πάθη της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο Λασιθίου

Ενα έργο το οποίο είχε σχεδιασθεί από τη δεκαετία του 1980 παραπέμπεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το έργο του Αθερινόλακκου είχε σχεδιαστεί για να ενισχύσει το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, ειδικά τους θερινούς μήνες. Για πολλά χρόνια βρέθηκε στο στόχαστρο των τοπικών κοινωνιών του N. Λασιθίου και μόλις στις αρχές του 2000 κατάφερε να δρομολογηθεί υποσχόμενο λύση στο ενεργειακό έλλειμμα της Κρήτης και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ.

Ανάθεση από ΔΕΗ

Στη συνέχεια βρέθηκε στο στόχαστρο των κατασκευαστών και από εκεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πορεία που τείνει να γίνει εθιμοτυπική για τις αναθέσεις της ΔΕΗ. Το έργο του Αθερινόλακκου αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία δύο ατμοηλεκτρικών μονάδων ισχύος 200 MW και κατακυρώθηκε στις αρχές του 2005 σε κοινοπραξία των εταιρειών ΑΘΗΝΑ και Φόστερ Γουίλερ έναντι συμβολαιοποιημένου τιμήματος 84 εκατ. ευρώ. H κατασκευή άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2006 με προβλεπόμενο χρόνο περάτωσης τους 30 μήνες. H έρευνα της Επιτροπής περί της νομιμότητας του διαγωνισμού άρχισε από τα μέσα του 2005. Διαπίστωσε ότι το έργο ανατέθηκε χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατάθεση στοιχείων

Η ΔΕΗ, η οποία κλήθηκε κατά τη διαδικασία της έρευνας να καταθέσει στοιχεία, στήριξε σύμφωνα με πληροφορίες τις σχετικές της αποφάσεις με το επιχείρημα της άμεσης αναγκαιότητας για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου. Για τον σταθμό του Αθερινόλακκου είχαν προηγηθεί δύο διαγωνισμοί που κατέληξαν άκυροι. H καθυστέρηση από την αδυναμία ανάδειξης αναδόχου είχε ως αποτέλεσμα ζημία για την επιχείρηση ύψους 80 χιλ. ευρώ την ημέρα. H ΔΕΗ προκειμένου να κερδίσει χρόνο αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες στον δεύτερο διαγωνισμό να υποβάλουν προσφορές, παρακάμπτοντας τις νομικές διαδικασίες που ορίζει η σχετική Κοινοτική Οδηγία. Σε αυτό το σκεπτικό στηρίζεται η επιχειρηματολογία της ΔΕΗ απέναντι στα όσα της καταλογίζει η Ε.Ε.Χρυσα Λιαγγου