ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τροποποιήσεις στο φορολογικό ν/σ κατέθεσε χθες ο κ. Αλογοσκούφης

Σε αλλαγές επί του φορολογικού νομοσχεδίου προχώρησε χθες, προτελευταία ημέρα συζήτησής του στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης. Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, ανοικτές υποθέσεις που έχουν με τις φορολογικές αρχές ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα σε σχέση με εισοδήματα που απέκτησαν από τόκους καταθέσεων και ομολόγων του εξωτερικού.

Με τη ρύθμιση του υπουργείου στο άρθρο 6 του φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπεται το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, εφόσον οι υπόχρεοι καταβάλουν φόρο ύψους 20% επί των εισοδημάτων που απέκτησαν.

Με άλλη διάταξη, του άρθρου 16, ορίζεται ότι η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά τη συγχώνευση ημεδαπών ασφαλιστικών εταιρειών χορηγείται ακόμα και όταν τα εισφερόμενα ακίνητα δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από τη συγχωνευόμενη εταιρεία. Προστίθεται ότι η διάταξη εφαρμόζεται και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων.

Τέλος, με διόρθωση στην τροπολογία για την υπαγωγή των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ταμείων της Αγροτικής Τράπεζας στο ΙΚΑ και το ΕΤΑΤ αντίστοιχα, διασφαλίζεται περαιτέρω η τράπεζα έναντι πρόσθετων απαιτήσεων από τα ταμεία ή τους ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι με τα ποσά που θα καταθέσει η τράπεζα στα δύο ταμεία (συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ) «εξαντλείται η υποχρέωσή της για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή παροχών προς τα ταμεία, που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις».