ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ψηφίστηκε στην Ε.Ε. ο έλεγχος των χημικών

Επειτα από έξι περίπου χρόνια συνεχών αντιπαραθέσεων μεταξύ των χημικών βιομηχανιών και των περιβαλλοντολόγων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με χθεσινό του ψήφισμα τη νομοθεσία για τον έλεγχο των χημικών, που έχει γίνει γνωστή ως REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, δηλαδή Καταγραφή, Εκτίμηση και Εγκριση Χημικών Ουσιών).

Να εξαλειφθούν

Στόχος του νέου κανονισμού που θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2007, είναι να εξαλειφθούν σε μερικά χρόνια οι πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες, μέσω της χρήσης υποκατάστατων σε όλα τα προϊόντα της καθημερινής μας ζωής. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τον κανονισμό, με πλειοψηφία 529 ψήφων υπέρ έναντι 98 κατά και 24 αποχών. Ο νόμος REACH προβλέπει την καταγραφή, μέσα σε χρονικό διάστημα έντεκα ετών, περίπου 30.000 ουσιών που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ε. Ε. Η καταγραφή θα γίνει από ένα φορέα που θα έχει βάση το Ελσίνκι.

Στο εξής δεν θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να καταδεικνύουν ότι ένα προϊόν είναι βλαβερό, αλλά η βιομηχανία να αποδεικνύει πως είναι ασφαλές.

Οι επιπτώσεις χιλιάδων από τις ουσίες αυτές δεν είναι καλά γνωστές και υπάρχουν υποψίες ότι ευθύνονται για την αύξηση των αλλεργιών, των καρκίνων ή της στειρότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οικολογικές οργανώσεις δεν συμφωνούν με τη μορφή που έχει πάρει ο REACH υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές παραχωρήσεις υπέρ εταιρειών χημικών. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι ίδιες οι βιομηχανίες θα είναι εκείνες που θα αποφαίνονται σε σημαντικό βαθμό για το ποιες ουσίες είναι βλαβερές και ποιες όχι.

Από την πλευρά τους, επίσης, οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν επισημάνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα προκαλέσει την αύξηση του κόστους σε ορισμένες επιχειρήσεις.